2021. /2022. mācību gada  Ziņas un aktualitātes

Skolēni, kuri piedalījušies konkurosos un olimpiādēs,  un skolotāji, kuri palīdzēja gatavoties.

Sākumskolas skolēni, kuru sekmes ir labas un teicamas.

Mācību gada noslēgumā tikāmies kopīgā pasākumā, lai pateiktos skolēniem un skolotājiem par sasniegumiem visa mācību gada laikā - olimpiādēm, konkursiem, labām sekmēm un dalību lasīšanas veicināšānas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021".

Arī šogad skolēni, kuru sekmju vidējais vērtējums gadā ir virs 8,5 ballēm, saņem Valmieras novada laba skolēna stipendiju.

Mūsu nav daudz, bet varam daudz!

Pamatskolas skolēni, kuru sekmes ir teicamas un ļoti labas.

Programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021" dalībnieki.

30. maijā tikāmies ģimeņu sporta spēlēs. 

Sportoja gan skolēni, gan vecāki, gan brāļi un māsas, kuri skolu apmeklēs tikai pēc pāris gadiem.

Kā vienmēr, uzvarēja draudzība!

Ceram nākamgad tikties vēl kuplākā lokā un saulainākos laikapstākļos. 

Arī 5.klase aktīvi aizstāvēja Rubenes pamatskolas godu ZZ čempionātā.

20. maijā mūsu mīļos devītos sveicām  "Pēdējā zvana" dienā.

Skolotāji vēlēja viņiem veiksmi eksāmenos, skolēni sveica ar ziediem, bet topošie absolveni savus sapņus balta balonā izskatā palaida mākoņos, lai piepildās. :)


6.klases piedzīvojumi ZZ čempionātā. 

Kopā mēs varam vairāk! 

Paldies lielajiem un  mazajiem talciniekiem!

No 2. maija mainīti mācību stundu laiki!

 

 

Stundas sākas 5 minūtes agrāk, savukārt pusdienas varam baudīt 5 minūtes ilgāk. 

TEICAMI REZULTĀTI  5.-8.KLAŠU VALMIERAS NOVADA MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒ. 

 

1.aprīlī notika Valmieras novada 5.-8.klašu olimpiāde matemātikā, kurā kopumā piedalījās 102 skolēni. Tikai 12 no tiem pārstāvēja lauku skolas, un trīs no tiem bija mūsējie.  Rubenes pamatskolas godu aizstāvēja Reinis Eglītis – 5.klase, Ričards Valdmanis – 6.klase un Elīza Markevica – 7.klase. Mūsu skolēni pierādīja, ka arī lauku skolās mācās centīgi un talantīgi bērni.

Reinis Eglītis – 1.vieta (piedalījās 34 skolēni). Olimpiādei gatavojās jau no septembra. Viņš ir ļoti zinātkārs, neatlaidīgs un darboties gribošs zēns. Olimpiāžu uzdevumu mape ir viņa sabiedrotā arī brīžos, kad stundas viela šķiet pārāk viegla. Labprāt risināja uzdevumus slimības laikā,  brīvlaikos un pēc stundām. Arī tad, kad man negribējās vairs domāt par matemātiku, bet gan atpūsties - Reinis bija klāt un nekas cits neatlika kā strādāt!

       Ričards Valdmanis – atzinība (piedalījās 33 skolēni). Ļoti atjautīgs, gudrs, ar matemātisko domāšanu apveltīts zēns. Loģika ir viņa stiprā puse. Ar Ričardu gribētos pastrādāt biežāk un vairāk, bet viņš daudz un nopietni nodarbojas ar sportu – paspēj apvienot visu!

Elīza Markevica – palika uzreiz nākamajā vietā aiz atzinības (35 dalībnieki). Gudra, apzinīga un centīga. Strādāja ļoti daudz – rēķināja pat 8.klases uzdevumus. Prot un grib strādāt patstāvīgi – patīk. Arī ļoti nopietni nodarbojas ar sportu – tāpēc retāk tikāmies kopīgās nodarbībās, gatavojoties olimpiādei. Elīza noteikti gatavošoties arī nākošā gada olimpiādei!

       Lai veiksmīgi piedalītos matemātikas olimpiādē, ir neatlaidīgi un regulāri jāstrādā visu mācību gadu. To arī darīja gan Elīza, gan Reinis un Ričards. Jau no septembra viņi mērķtiecīgi gāja uz savu mērķi. Novēlu viņiem, tehnoloģiju laikmetā nezaudēt interesi arī par citām jomām. Ceru, ka nākamajā mācību gadā viņi atkal kāps matemātikas Olimpa kalnā un atkal to veiksmīgi sasniegs! Aicinu mūsu pulkam pievienoties arī citus, jo jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas vienmēr nederēs!

 

Matemātikas skolotāja Ņina Ādamsone


Tā kā olipiāde norisinājās attālināti, bija arī savi ieguvumu - tās laikā, jūtot, ka zūd enerģija, varēja iestiprināties.

 Attēlā varam redzēt, ka acīmredzot  ne tikai cītīga mācīšanās, bet arī banāni ir labu panākumu atslēga. :)

Taureņu salidojums


Rubenes ciemu šogad rotā raibi taureņi. Tos no koka darinājis Viktors Liepiņš, savukārt krāsas tiem piešķīra mūsu skolas audzēkņi, kuri to darīja ar lielu centību un atbildību.

Vecāku sapulce topošajiem 1.klases skolēnu vecākiem


13. aprīlī pl. 17.30 pirmsskolas telpās norisināsies vecāku sanāksme “Gatavojoties uzsākt mācības 1.klasē”.

Tikšanās laikā ar klases audzinātāju Daigu Griķi un direktoru Ivaru Ādamsonu tiks pārrunāti jautājumi par mācību uzsākšanu Rubenes pamatskolas 1.klasē.

Lai slinko un pelēko pavasari kaut nedaudz padarītu krāsaināku un jautrāku, skolēnu pašpārvalde, sākot no 1.aprīļa, rosina skolēnus uz nelielām pārmaiņām ierastajā:

4. aprīlī izvēlējāmies neierastas skolas somas,

5. aprīlī ģērbāmies pavasarīgu krāsu drēbēs,

6. aprīlī mūs sagaida "dīvaino matu diena",

7. aprīlī būs balsošana par mīlākajām dziesmām,

8. aprīlī starpbrīžos šīs dziesmas tiks atskaņotas.

Kā aprīli iesāksim, tā aizvadīsim! :)

Vēja zvani


Trīs aktīvas meitenes - Nellija Priedīte, Patrīcija Jaunzeme un Amanda Brode - vairākas nedēļas neatlaidīgi un centīgi darbojās vizuālās mākslas pulciņā, veidojot vēja zvanus, lai piedalītos Valmieras jaunatnes centra "Vinda" organizētajā konkursā "Ieskandināsim svētkus ar vēju".

Apbrīnojama ir meiteņu pacietība, Patrīcijas un Nellijas kopdarbs veidots no daudziem māla elementiem -  lodītēm un zvaniņiem, kur katras detaļas izveide prasījusi lielu darbu un vēlas vakara stundas. 

Tāpat Amandas koka vēja zvanu apgleznošana ar latvju zīmēm aizņēmusi daudz laika.

Vēlam veiksmi konkursā un sakām paldies skolotājai Inetai Bureņai, kura meitenes virzīja, iedrošināja, motivēja un uzmundrināja!


Vai Tu jūti, vai tu dzirdi? Pavasaris nāk!


Rubenes pamatskolas pirmsskolas grupu skolotājas un bērni  sagaida pavasari, iesaistoties dažādās aktivitātēs, izzinot, pētot, eksperimentējot, kā arī aktīvi sportojot un svinot svētkus.

Vieni sēj un vēro augam zirņus, citi iepazīstas ar bišu dzīves ciklu, savukārt vēl kāds jau mielojas ar pašu audzēto gurķu ražu. 

Pirms tam ar smiekliem un bērnu čalām aizvadījām Olimpisko dienu, kuras galvenais uzdevums bija attīstīt prasmi orientēties mūsu bērnudārza teritorijā. 

Savukārt nesen, kādā marta pēcpusdienā, atzīmējot ,,Vecvecāku pēcpusdienu", veicām dažādus bērnu un skolotāju sagatavotos pārbaudījumus... 

Pēcāk, dzerot siltu tēju, baudījām izstādi ,,No vecvecāku pūra lādes''.


5.klase izzina Rubenes un baznīcas vēsturi

5.klase literatūras stundā, pētot vietējo kultūras zīmi- Rubenes baznīcu, iepazinās ar Rubenes un Latvijas vēsturi kopumā.

Skolēni uzzināja par Krusta kariem, Livonijas Indriķi, kurš Rubenē sarakstījis senāko Latvijas teritorijā radīto hroniku, un Rubenes jeb Imeras draudzi.

Tāpat jaunums bija mācītāja Kristofa Hardera devums latviešu izglītošanā un grāmatu iespiešanā.

Skolotāja Anita Laicāne atļāva mums personīgāk iepazīt baznīcu, uzkāp tās tornī, apskatīt draudzes namu un atjaunoto mācītājmuižas kalpu namiņu.

Kopumā skolēni šīs tēmas ietvaros apvienoja zināšanas vairākos priekšmetos - latviešu valodā, literatūrā un vēsturē (iepazīstoties ar teikām par Rubenes baznīcu, lasot historia.lv rakstu "Pa hronikas pēdām"), mūzikā un ētikā (dziedot baznīcas dziesmas un iepazīstoties ar baznīcas pamatlikumiem), kā arī datorikā (visu uzzināto apkopojot prezentācijā). Plānā noteikti vēl ir kādas receptes izmēģināšana no K. Hardera pirmās pavārgrāmatas latviešu valodā, kas drukāta šeit, Rubenē!

Paldies skolotājai Anitai! 

Aicinām arī citus izzināt mūsu ciema seno vēsturi

Lepojamies!


Daudzi no mūsu skolēniem brīvajā laikā dara brīnumu lietas! Piedalās dažādos pulciņos, mācās sporta skolā, mākslas skolā, mūzikas skolā vai, piemēram, darbojas jaunsardzē.

Šoreiz izceļam 2.klases skolēnu Jēkabu Jēgeru. 

Šī gada 19. un 20. martā Vidzemes Olimpiskajā centrā norisinājies Latvijas Čempionāts sporta dejās latīņamerikas un standartdeju programmās. 

Jēkabam  divas 1.vietas un viena 2.vieta dejās ar trīs partnerēm!

Vēlam atsperīgu deju soli, labu ritma izjūtu, dejotprieku un godalgotas vietas arī turpmāk!

Karjeras dienas

No 7. februāra līdz 18. februārim skolā norisinājās Karjeras dienas. Protams, profesijas izvēlei un karjeras jautājumiem tiek pievērta uzmanība arī ikdienas stundās, bet šajās divās nedēļās dažādu profesiju apskats un karjeras tēmas bija centrā. 

Pirmās klases skolēni pilnveidoja profesiju zināšanās integrēti latviešu valodas un sociālo zinību stundās, 2. klases skolēni minēja mīklas par profesijām, spēlēja interaktīvo spēli "Kļūšu par profesionāli", noskaidroja vecāku un vecvecāku profesijas un darbam nepieciešamo inventāru, darba vidi un apstākļus, kā arī domāja par savu nākotnes profesiju.

3.klases skolēni iepazinās ar dažādām profesijām, izmantojot bagātīgu attēlu informāciju. Noskaidroja, kas kurā profesijā ir vairāk nepieciešams- kādus mācību priekšmetus pastiprināti jāmācās un kādas papildu prasmes jāapgūst. Tika spēlēta spēle "Mēmais šovs", kā arī zīmēta izvēlētā profesija.

4.klase izdomāja mīklas un skatījās izglītojošus video par profesijām. 

Arī pamatskolas klases aktīvi darbojās- noritēja attālināta tikšanās ar absolventiem, tika noteikts klases vecāku un radinieku profesiju "tops", piemēram, 5.klases radinieku populārākās profesijas ir - zemnieks, uzņēmējs, tirdzniecības jomas pārstāvis un izglītības darbinieks.

 Tāpat skolas psiholoģe Vineta Fleminga vadīja klases stundas par karjeras tēmām.

Kā mums gāja kopumā, var redzēt attēlos. Tiesa, jo lielāki bērni, jo kautrīgāki, tāpēc šeit 1.- 4. klases attēli un video. :)

WhatsApp Video 2022-02-22 at 14.12.49 (2).mp4
WhatsApp Video 2022-02-22 at 14.12.49 (1).mp4
WhatsApp Video 2022-02-22 at 14.12.49 (3).mp4
WhatsApp Video 2022-02-22 at 14.12.49 (4).mp4
WhatsApp Video 2022-02-22 at 14.12.49.mp4

2021./2022.mācību gada valsts pārbaudes darbi 

9.klases eksāmeni


Latviešu valodā

·        rakstu daļa - 2022. gada 24. maijā,

·        mutvārdu daļa - 25. maijā;

Matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 27. maijā;

Svešvalodā-

·        rakstu daļa - 2022. gada 1. jūnijā

·        mutvārdu daļa - 1. jūnijā;

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 7. jūnijā.

 

3.klases diagnosticējošie darbi


Latviešu valodā

·        mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 16. februārim,

·        rakstu daļa – 17. februārī;

Matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 23. februārī.


6.klases diagnosticējošie darbi

 

Latviešu valodā

·        mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 15. februārim,

·        rakstu daļa - 16. februārī;

Matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 24. februārī;

Dabaszinībās (rakstiski) – 2022. gada 3. martā.Jauni noteikumi kontaktpersonām un mājas karantīnai

SKOLĒNIEM

Kontaktpersona  var piedalīties izglītības procesā klātienē, neievērot mājas karantīnas nosacījumus, ja tiek veikta rutīnas skrīninga testēšana atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam. 


Ja ir pozitīvs laboratorijas (kociņu) apvienotais klases/grupas  paraugs

iesaistītās personas nodod individuālus siekalu testus. Izmanto skolai piegādātus stobriņus individuāliem siekalu paraugiem..


Līdz rezultātu saņemšanai visa klase ievēro karantīnas nosacījumus. 

Pēc rezultātu saņemšanas:

-skolēni ar pozitīvu testa rezultātu paliek izolācijā,

-skolēni bez slimības pazīmēm turpina klātienes mācības. 


Ja individuālo siekalu testu rezultāti nav saņemti 24 stundu laikā, mācību procesā var piedalīties, ja veic pirms tam vienu paštestu, un tālāk rīkojas atbilstoši rezultātu saņemšanai.

PIRMSSKOLAI

Kontaktpersona tāpat kā līdz šim var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, ja kopš pēdējā kontakta ar inficētu personu pagājušas ne mazāk kā 10 dienas.

Paliek spēkā arī iespēja izglītojamam noslēgt mājas karantīnu pēc testa, kas veikts ne agrāk kā 7. dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas, ja testa rezultāts ir negatīvs.Ja bērns dzīvo vienā mājsaimniecībā ar inficēto personu


Kamēr mājsaimniecībā ir kontakts ar inficēto personu, izglītojamie uz izglītības iestādi nedodas.


Izglītojamais pirmsskolas izglītības pakāpē var neievērot mājas karantīnas nosacījumus un atgriezties izglītības iestādē (vai klātienē saņemt bērnu uzraudzības pakalpojumu), ja ir pagājušas ne mazāk kā 10 dienas kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu, vai noslēdzot mājas karantīnu pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā 7. dienā pēc mājas karantīnas uzsākšanas, ja testa rezultāts ir negatīvs."Izglītība- vienīgais dievišķais un nemirstīgais mūsos, un divas lietas- saprāts un valoda- ir labākais cilvēkā."  Plutons


Zināt valodas,- tas ir moderni! Jaunieši labprāt klausās un dzied angļu dziesmas, skatās filmas, pat komunicē savā starpā angliski.

Septītās klases meitenēm Laumai Čukurei, Diānai Rikšai, Emīlijai Rocei un Elīzai Markevicai gads iesākās īpaši veiksmīgi! Meitenes, nokārtojot 1.kārtas testu, saņēma ielūgumus startēt Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas organizētājā svešvalodu olimpiādē. Olimpiāde norisinās jau 11.gadu, un pēdējos piecus gadus kāds no mūsu septītklasniekiem ir sacenties ar saviem Latvijas skolu vienaudžiem.

Lai 5.02. ir veiksmīgs mūsu " četriniekam"!

Izdošanos Jums, meitenes!

Skolotāja Kalniņa 
Skolai piegādātas sejas maskas

Skolēni saņems divas mazgājamas sejas maskas (pieejamas divu dažādu izmēru). 

Tās paredzētas 20 mazgāšanas reizēm. 

KONTAKTPERSONAS

Skolēni

Kā norit mājas karantīna skolēnam, ja viņš ir kontaktpersonas statusā?

VAI

VAI


Pirmsskolas vecuma bērni

Kā norit mājas karantīna pirmsskolas vecuma bērnam, ja viņš ir kontaktpersonas statusā?

VAI


Skolēni vēl..

Lai priecīgi bērni un lai labi mācās!

Lai skola ilgi turpina darbu un attīstās!

Lai skolēniem patīk te mācīties!

Lai skolā gudri bērni!

Sākoties 2.semestrim, 1.klases skolēni un audzinātāja Judīte Saldūksne tikusi pie Ziemassvētku dāvanas-  jaunākās paaudzes interaktīvās tāfeles/paneļa. 

Šī tāfele ir kā skārienjutīga liela planšete, ar kuru interesanti un radoši var strādāt gan skolotāja, gan skolēni. Priekšā vēl darbs, lai apgūtu daudzās tāfeles funkcijas un jēgpilni to izmantotu mācību procesā, bet visi iesaistītie jau tagad ir priecīgi. :)

Reinis Eglītis- Lielais stāstnieks

5.klases skolēns Reinis Eglītis jau trešo gadu piedalās Valmieras novada konkursā "Teci, teci, valodiņa". Un jau trešo gadu Reinis tiek izvirzīts konkursam finālā Rīgā!

Diemžēl konkurss noritēja attālināti, kas nozīme, ka bija jāiesūta filmēts priekšnesums, kā arī laika, lai sagatavotos, bija salīdzinoši maz.  Tomēr arī Rīgas finālā Reinim veicās labi, lielā konkurencē iegūts 2. pakāpes diploms. 

Žūrija komentēja, ka Reinim ir dabas dots stāstnieka potenciāls, slavēja viņa dikciju un acu kontaktu (šoreiz ar kameru). Savukārt skolotāja Laura Lilientāle pateicas Reinim par uzņēmību, atbildīgu attieksmi pret darbu un drosmi. Lepojamies!

Skolas video koncerts: Skaties šeit

21.12.2021. tiks izsniegtas arī pārtikas pakas.

8. decembrī pl. 18.00 norisinājās attālinātā skolas vecāku informatīvā sapulce

Testēšanas  izmaiņas

 

Paredzēta pakāpeniska pāreja uz paštestu veikšanu, nosakot, ka  1.-3.kl. šos testus veic mājās kopā ar vecākiem. (Pamācība blakus esošajā video.)


!!! Svarīgi atcerēties, ka paštestus veic arī vakcinētie un pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām).


Ja paštests ir pozitīvs, vecāki sazinās ar ģimenes ārstu un skolēns veic siekalu testu, tas tiek nogādāts laboratorijā.

 

Plānotais skolas apmeklēšanas grafiks no 29.11.2021. 

Sadaļā Stundu izmaiņas skaties izmaiņas stundu sarakstā! 

11. novembrī skolā norisinājās Lāčplēša dienai veltīts sporta pasākums "Mazais stiprinieks 2021". 

Lūk, mūsu mazie stiprinieki!

Rubenes pamatskolā uzsākti ventilācijas remontdarbi

Skolā uzsākti ilgi gaidītie ventilācijas sistēmas uzstādīšanas darbi. Ventilācijas iekārta automātiski nodrošinās ar svaigu gaisu, kad klasēs CO2 būs paaugstinājies, un automātiski dzesēs, kad temperatūra būs paaugstinājusies.

Tā kā remontdarbi ir vērienīgi, tas diemžēl ietekmēs mācību procesu, jo korpusā, kurā notiek remonts, nedrīkst atrasties skolēni. Tāpēc laika posmā no 15.novembra līdz 19.decembrim paredzētas daļējas attālinātas mācības. 

1.-3.klašu skolēni mācīsies klātienē visu laiku, pārējiem paredzēts ik pārnedēļu mācīties attālināti. 9.klase mācās klātienē visu laiku, bet no 22.novembra. 

Lūdzam būt saprotošiem, jo gaisa kvalitāte skolā ir būtiska skolēnu un skolotāju veselībai!

No 11. 10. 2021. valstī izsludināta ārkārtējā situācija, kas ievieš izmaiņas arī izglītības procesā un pulciņu apmeklējumos.

No 01.11. 2021. mācības klātienē atsāk 1.-3.klašu skolēni. Pārējie mācās attālināti pēc esošā stundu saraksta, tiešsaistēm un uzdotajam sekojot līdzi e-klasē.

Izmaiņas skolēnu autobusu kustībā:

pl.14.00 autobuss uz Dauguļiem

pl.14.35 autobuss uz Vaidavu

Izmaiņas skolēnu ēdināšanas izmaksu segšanā!

No 1.oktobra brīvpusdienas tiek saglabātas 1.-6.klašu skolēniem, 7.-9.kl. pusdienas par maksu, iespējami atvieglojumi.


Sākot ar 01.10.2021., 7.- 9. klasei mainās apmaksas kārtība komplekso pusdienu nodrošināšanai:

 

1.     Jāveic priekšapmaksas samaksa vienai nedēļai (par katru nākamo nedēļu apmaksa tiek veikta iepriekšējās nedēļas ceturtdienā), norēķinoties ēdnīcā pie kases skaidrā naudā. Ar maksājumu kartēm norēķināties nevarēs.

2.     Skolas neapmeklēšanas gadījumā ēdināšana jāatsaka līdz esošās dienas plkst. 8.30., sūtot īsziņu uz tel. nr. 28322142, norādot audzēkņa vārdu, uzvārdu un klasi.

3. Apmaksātā diena pēc atteikuma tiks pārcelta uz nākamo neapmaksāto mācību dienu. Ja pusdienas netiek atteiktas līdz neapmeklētās dienas plkst. 8.30., samaksa netiek pārcelta.


Rudentiņ, bagāts vīrs,

Daudz tu mums dāvināji:

Pilnas klētis labībiņas,

Pilnas ķešas sudrabiņa. 


No 1. oktobra skolās jauna testēšanas metode skolēniem. 


Nākamā testēšana Rubenes pamatskolā 4. oktobrī.

Rīcība, ja izglītības iestādē ir Covid-19 gadījums  ATGĀDINĀJUMS. Mājas karantīnas laikā kontaktpersonai nepieciešams:

sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;

cilvēkiem (neuzņemt viesus, nedoties privātās vizītēs, uz izglītības iestādi, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku);


Izmaiņas Rubenes pamatskolas mācību procesā


Saistībā ar covid 19 gadījumiem Rubenes pamatskolā no 20. septembra attālināti mācās 1. un 3.klase, bet no 13. septembra daļa 8. klases.

Atgādinām, ka vecāki skolas telpās nepārvietojas! Nepieciešamības gadījumā sazināties ar skolas dežurantu.

Saudzēsim sevi un ievērosim drošības pasākumus!

Aktuālā informācija - saziņā ar klašu audzinātājiem.

Vairāk fotogrāfiju sadaļā galerija.

Skolēnu testēšana Rubenes pamatskolā- 2021.gada 30. augustā 8.00 - 14.00.  Testu rezultāti tiks nosūtīti uz vecāka norādīto e-pastu.

2020./2021. mācību gads ir noslēdzies, bet nekas nebeidzas! 

2021./2022. mācību gada 1. klasi īpaši gaida klases audzinātāja Judīte Saldūksne un sveic 4.klase.

Uz tikšanos 1.septembrī!

Sveiciens vasarā! Skolā strādājām dažādi. Tiek ieviests aizvien vairāk praktisku nodarbību, dodoties dabā, strādājot pa pāriem un akcentējot pašu skolēnu darbu. Te ieskats 2.klases audzinātājas Marikas Eglītes veidotajā pavasara stundā.

Turpinām klātienes mācības skolā! 

1.-6.klase skolu apmeklē katru dienu, 7.-9.klase divas reizes nedēļā pēc zemāk redzamā grafika.

Stundu izmaiņas skatīt šeit: Aktuālais stundu saraksts

7.-9. klases skolas apmeklējums no 24.05. līdz 28.05.

2.semestra  un gada atzīmes tiek izliktas līdz 26.maija pl.14.00!

Jau otro gadu diemžēl nevaram klātienē tikties Mātes dienas koncertā, bet tas nenozīmē, ka mīlam mazāk...

Lai skaista, saulaina, ziediem bagāta Mātes diena! 

Aicinām noskatīties visu klašu video sveicienus!

Piektdien, 14. maijā, aicinām skatīties LTV1 raidījumu "GUDRS, VĒL GUDRĀKS", kur mūsu skolu pārstāvēs 4.klases skolēns KĀRLIS MARKEVICS. Lepojamies!

4. MAIJS ir Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena. 

Plašāku informāciju par to, kas notika šajā dienā, kāpēc to svinam, attēlus un video skaties vēstures skolotājas Aivas Gūtmanes veidotajā interaktīvajā materiālā. 

Uzsākam 1.klases skolēnu uzņemšanu!

Piesakot bērnu 1.klasē, nepieciešami šādi dokumenti:

1. vecāka personu apliecinošs dokuments;

2. vecāku iesniegums papīra formātā vai elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu ivars.adamsons@rubenesskola.lv)

Skatīt šeit: Iesniegums;

3. bērna dzimšanas apliecības kopija (līdzi ņemot dokumenta oriģinālu salīdzināšanai).


Līdz 21.09.2021 nepieciešami šādi dokumenti:

1. medicīniskā karte 026/u;

2. izraksts no ambulatorās slimnieka medicīnas kartes 027/u par iepriekš izdarītām profilaktiskajām vakcinācijām;

3. izziņa no pirmsskolas iestādes par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā.

Sīkāka informācija: skolas direktors Ivars Ādamsons mob. 29487602

Tā mums gāja Lieldienās! 

Noslēgusies Valmieras pilsētas un novadu skolu

matemātikas olimpiāde

6.klases skolniece Elīza Markevica ieguva 2.vietu, bet 5.klases skolēniem Ričardam Valdmanim un   Artūram Bratčikovam  -  3.vieta!

Katrā klašu grupā bija 44 dalībnieki.

       Pandēmijas dēļ olimpiāde norisinājās attālināti. Skolēniem bija jāsacenšas divās kārtās. Vispirms, 2 stundu laikā bija jāveic tiešsaistes tests. Otrajā kārtā varēja iekļūt tikai tie, kuri no 20 punktiem ieguva vismaz 12. Tālāk sekoja vēl 2 stundu intensīvs darbs pie trim ļoti piņķerīgiem uzdevumiem. Bet ar to olimpiāde nebeidzās, jo skolēniem bija jāparāda savas datorprasmes, pievienojot atrisināto uzdevumu tīrrakstu foto un nosūtot tos olimpiādes rīkotājiem. Uzdevums nemaz nebija tik vienkāršs, jo katrs uzdevums uzmanīgi bija jāpievieno tikai tam paredzētā vietā. Nepareizi pievienots uzdevums netika labots! Kopumā viss pasākums aizņēma gandrīz 5 stundas.

       Paldies skolēniem par cītīgu patstāvīgo sagatavošanās darbu. Viņi patstāvīgi gan risināja iepriekšējo gadu olimpiāžu uzdevumus, gan pildīja olimpiādes rīkotāju treniņu testus. Zināmu laiku aizņēma arī vingrināšanās, pievienojot uzdevumu failus.

       Īpašs paldies Elīzas, Artūra un Ričarda mammām! Bez jūsu atbalsta un  uzmundrinājuma, bet brīžiem arī uzstājības nebūtu šo lielisko rezultātu.

 Matemātikas skolotāja Ņina Ādamsone

no 22.marta klātienes mācības skolā atsāk 1.-4. klašu skolēni!

Sīkāk par mācību procesu un ierašanos skolā informēs klašu audzinātājas, kā arī plašāks izklāsts lasāms e-klases pastā.

Ledus gladiatori

Rubenes pamatskolas 5.klase audzinātājas Santas Krasovskas vadībā aktīvi piedalījās Vidzemes olimpiskā centra organizētajā projektā "Ledus gladiatori", kura mērķis ir motivēt bērnus un jauniešus būt aktīviem un sportot. 

Skat, kā viņiem veicās!

Ir noslēdzies 2. posms (15.02.-28.02.) sportiskajām aktivitātēm “Izaicinājums”


Skolēni divu nedēļu garumā iesūtīja datus par savām veiktajām  sportiskajām aktivitātēm (slēpošana, slidošana, pastaiga, mājas darbi ārā, vingrošana u. tml.), kuras veiktas brīvajā laikā. Veikums tiek novērtēts ar punktiem. E-klases pastā ir skatāms aktivitātes apraksts.

 

Rezultātā 10 aktīvākie skolēni noteiktā laika posmā  tiek apbalvoti ar labu vērtējumu SPORTĀ un nelielu našķi (skolas pārtikas pakā).


Sporta skolotāja aicina pievienoties 3.posmam no 1.03. līdz 14.03.!

2. posma aktīvisti

Vairāk fotogrāfiju šeit: Sniega skulptūrasVizuālās mākslas skolotāja Daiga saka paldies par radošumu, ieguldīto darbu un fantastisko izdomu!

Aktivitāte

“IZAICINĀJUMS”

Ir noslēdzies 1. posms (1.02.-14.02.) sportiskajām aktivitātēm “Izaicinājums”.

 

Skolēni divu nedēļu garumā iesūtīja datus par savām veiktajām  sportiskajām aktivitātēm (slēpošana, slidošana, pastaiga, mājas darbi ārā, vingrošana utml.), kuras veiktas brīvajā laikā. Veikums tiek novērtēts ar punktiem. E-klases pastā ir skatāms aktivitātes apraksts.

 

Rezultātā 10 aktīvākie skolēni noteiktā laika posmā,  tiek apbalvoti ar labu vērtējumu SPORTĀ un nelielu našķi (skolas pārtikas pakā).


Sporta skolotāja Santa aicina pievienoties 2.posmam no 15.02. līdz 28.02.!


Paldies 6.klases skolēna ģimenei par gardām balviņām!

Atklātā svešvalodu olimpiāde septītklasniekiem


Atklātā svešvalodu olimpiāde tiek organizēta kopš 2011.gada. Šo gadu laikā ir notikušas vairākas pārtapšanas-no olimpiādes par konkursu un atpakaļ, mainījušās vecuma grupas un valodas. Tomēr būtiskais joprojām paliek-tā ir atklāta mērošanās spēkiem ikvienam 7.klases skolēnam.

Nu jau četrus gadus kāds no mūsu skolēniem, pārvarot 1.kārtas testu, tiek 2.kārtā jeb-finālā.

Citus gadus braucām uz Rīgas Valsts Vācu ģimnāziju- olimpiādes norises vietu, kur ieradās spēcīgākie skolēni no visas Latvijas. Daudzi no viņiem pārstāv ģimnāzijas ar svešvalodu novirzienu.

Šogad olimpiāde notika attālināti, un mūsu skolas godu aizstāvēja Asnāte Pēlmane- sportiska, patstāvīga, mērķtiecīga skolniece. Darbs ilga 60 minūtes, jautājumi bija olimpiādes cienīgi, un Asnāte ieguva 48 no 79 iespējamiem punktiem!

Novēlu meitenei arī turpmāk nebaidīties pieņemt izaicinājumus... pat, ja necik negribas, pat, ja uzreiz neizdodas, tomēr mēģināt!


Svešvalodu skolotāja-Ļena Kalniņa

Iespēja vingrināties valsts diagnosticējošajiem darbiem uzdevumi.lv. 

Skolēniem ir piešķirts PROF pieslēgums, kas ļauj apskatīt pareizās atbildes. 

Nodarbības notiek: 1 reizi nedēļā 60 minūšu garumā

Mēneša maksa: 27 EUR 

Iespēja darboties MINECRAFT EDUCATION tiešsaistes pulciņā, kuru vada mūsu robotikas skolotājs Dāvis.

Iespēja bērnam brīvo laiku pavadīt lietderīgi un aizraujoši!  

Ieskats nodarbību norisē: 

https://www.youtube.com/watch?v=W1e7Zry-Ujk

Vairāk informācijas:

https://www.inovacijuskola.lv/minecraft/

Pieteikšanās: 

https://www.mitto.me/minecraft/latvija
Lai gan skola šobrīd klusa un tukša, simboliski pie skolas tiek kurts ikgadējais ugunskurs, pieminot Barikāžu dalībniekus, kuri nevardarbīgā protesta akcijā pirms 30 gadiem aizstāvēja savu zemi un tautu.

Trešdien, 13. janvārī, atzīmējot barikāžu trīsdesmito gadadienu, norisināsies tiešsaistes konference "X stunda. Barikādēm 30". 

Konferenci atklās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, un tā būs skatāma tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas portālā www.lsm.lv, kā arī LNB mājaslapā https://lnb.lv/ un Facebook profilā https://www.facebook.com/lnb.lv.

Konferencē Piedalīsies tā laika aktīvie barikāžu dalībnieki, Tautas Frontes, bijušie valdības un Augstākās padomes biedri, atskatoties uz 1991. gada janvāra notikumiem un caurskatot, galvenokārt, iepriekš vēl plaši neapspriestas tematiskās līnijas – gatavošanos barikādēm un mediju kā ziņneša lomu. Vienlaikus konference pievērsīsies tiem cilvēkiem, kuri, savas pašiniciatīvas vadīti, nesavtīgi atbalstīja barikāžu norisi.


8. un 9.klases skolēni šo mācību dienu veltīs attālinātai dalībai konferencē

Stundu izmaiņas trešdienai, 13. janvārim1.-4. klašu skolēniem ziemas brīvlaiks pagarināts līdz 24. janvārim.

5.-9.klašu skolēni mācās attālināti.

Stundu saraksts nav mainījies, tas atrodams sadaļā Stundu izmaiņas.

Kocēnu novada Laba skolēna stipendija

Kocēnu novads ik gadu sniedz naudas balvu skolēniem, kuri īpaši labi mācījušies. 

Lai gan daļa mācību procesa ir aizritējusi attālināti, arī šogad 60 eiro naudas balvu saņem skolēni, kuru vidējais vērtējums semestra beigās ir virs 8,2 ballēm:

Jūlija Eglīte (5.klase),

Sofija Andruško (6.klase),

Līva Lauma Čukure (6.klase),

Mārtiņš  Grāvelsiņš (6.klase),

Patrīcija Jaunzeme (7.klase),

Asnāte Pēlmane (7.klase),

Nellija Priedīte (7.klase),

Elizabete Herbsta (9.klase).

Vidējais vērtējums virs 9 ballēm  un naudas balva 100 eiro ir šādiem skolēniem:

Artūrs Bratčikovs (5.klase),

Ričards Valdmanis (5.klase),

Elīza Markevica (6.klase),

Madlēna Rozīte (8.klase),

Mārtiņš Neija (9.klase).


Paldies skolotājiem, kuri māca, skolēniem, kuri centīgi mācās, un vecākiem, kuri atbalsta!

Iespēja noskatīties skolēnu Ziemassvētku koncertu


Paldies skolotājiem, kuri palīdzēja rast svētku sajūtu!

Jaukus, sirsnīgus un mierīgus svētkus! 

Reinis Eglītis- Lielais stāstnieks finālā Rīgā

4.klases skolēns Reinis Eglītis jau otro gadu, piedaloties konkursā "Teci, teci, valodiņa", pierāda savu prasmi izteiksmīgi runāt Rīgas fināla sacensībās. Sākotnēji bija jāpiedalās Valmieras reģiona konkursā, kurā Reinis izcīnīja ceļazīmi uz Rīgas finālu. Šogad, ņemot vērā valstī esošo situāciju, konkurss noritēja attālināti, stāstnieks bija jānofilmē, ieraksts jānosūta, un jāgaida rezultāti. Reinis atzīst, ka šādam konkursa formātam ir savi plusi un mīnusi. Grūtības esot bijušas skatīties kamerā visu runāšanas laiku, savukārt ieguvums tas, ka uzstāšanos iespējams filmēt, kamēr kļūdu nav. Savukārt skolotāja Judīte Saldūksne, kura gatavoja Reini šim konkursam, atzina, ka, filmējot runu, ir ļoti jāpiedomā pie dikcijas un pareizrunas, jo mikrofonā diemžēl balss tiek izmainīta. Tāpat žēl, ka stāstnieki viens otru nesatika klātienē, lai smeltos iedvesmu un sadraudzētos. 

Priecājamies un lepojamies ar Reini! 

Paldies skolotājai Judītei! 

Pirms došanās attālinātās  mācībās 5.klases skolēni vēl steidz darboties robotikas pulciņā. 

Attālināta vecāku sapulce

Vecāki! 

E-klases pastā nosūtīta saite informatīvai vecāku video sapulcei.

Lūgums noskatīties!

1.-6. klašu skolēni turpina mācības klātienē

Pār mācību dabu Rubenes pamatskolā no 30. novembra

Lai ievērotu noteikumus par nepieciešamo platību vienam skolēnam, 1.,3. un 4. klases mācības norisināsies lielākās telpās. 

5. un 6. klases mācības noritēs savā klasē, dienas laikā nemainot kabinetus.

Skolēnu erudīts

Novembris ir Latvijas valsts svētku mēnesis. 7.-9. klašu skolēni 11. novembri atzīmēja katrs savā mājā. Tas netraucēja būt dalībniekiem erudīcijas konkursā “Erudīts”, kurš norisinājās Uzdevumi.lv vidē. Aktīvi bija arī 6. klases skolēni.

Kopējais punktu skaits bija 47 punkti.

44 punktus ieguva Nellija Priedīte 7. klase

43 punktus Elizabete Herbsta 9. klase

39 punktus Rainers Rudzītis 8. klase

Paldies skolēniem un klašu audzinātājiem, kas pamudināja savus audzēkņus!

Latvijas un pasaules vēstures skolotāja A. Gūtmane

Citādā vēstures stunda

 Laikā, kad nevaram doties uz muzeju vai muzejs uz skolu, ir jāmeklē risinājums. Kā izrādās, arī muzejā varam viesoties attālināti un tiešsaistē.

Cēsu Vēstures un mākslas muzeja muzejpedagoģe E. Muceniece piedāvāja testa režīmā tiešsaistes nodarbību “Ko Tu zini par Latviju”.

 24. novembrī Rubenes pamatskolas 6. klases skolēni iemēģināja nodarbību. Nodarbības sākumā E. Muceniece pastāstīja par 3 lietām, ko vērts uzzināt Cēsu muzejā. Tā ir vēsture par mūsu karogu, par Brīvības cīņām un Cēsu kaujām, par skolēnu rotu.

Stāstījumam un prezentācijai sekoja spēle- viktorīna 3 kārtās vietnē Kahoot. Spēle izraisīja lielu sajūsmu un azartu.

 Lieliskais trijnieks 6. klasē ir

Sofija Andruško, Mārtiņš Grāvelsiņš un Elīza Markevica.

Latvijas un pasaules vēstures skolotāja A. Gūtmane

Sveicam latviju dzimšanas dienā!

Skolas direktors Valsts svētkos sveic Rubenes pamatskolas darbiniekus

 Skolas direktors svinīgi pasniedza Kocēnu novada atzinības  rakstus darbiniekiem, kuri savu pienākumu veic vairāk nekā to nosaka amatu apraksts, vairojot Rubenes pamatskolas labo slavu. Skolas saimnieks Guntis Lācis sevi ir pierādījis kā cilvēks ar “zelta rokām”. Viņa veikums ir redzams ik uz soļa skolas vides labiekārtošānā, telpu remontos un ikdienas atbalstā.

Savukārt no pedagogu vidus šoreiz tika izcelts skolas vadības komandas darbs skolas akreditācijas laikā martā. Katrs Rubenes pamatskolas pedagogs atbildīgi veic savus pienākumus, bet ļoti reti mēdzam izcelt pašsaprotamo – skolu vadības komandas darbu. Ir īstais laiks pateikt paldies direktora vietniecēm Laurai Lilientālei , Inārai Krūmiņai un Svetlanai Fjodorovai par nesavtīgu darbu, sagatavojoties un aizvadot skolas akreditāciju. Veiksmīgas skolas  akreditācijas  atslēga bija vienots darbs labas komandas vadībā.

Paldies visam skolas kolektīvam un skolēnu vecākiem! Izturību un veselību šajā sarežģītajā laikā!


Foto: 2018.gada skolas arhīvs

Ir novembris, un klāt ir mūsu Tēvzemes svētku laiks.  Arī Rubenes pamatskolas skolēni atzīmēs Tēvzemes nedēļu, tiesa, šogad mazliet attālinātāk, mierīgāk, bet varbūt tieši tāpēc arī mīļāk.

Pirmdien, otrdien klasēs tiek gatavotas svētku lentītes un piespraudes.

Trešdien, 11.novembrī, svecīšu nolikšana par godu Lāčplēša dienai.

Ceturtdien 5.-9. klašu konkurss "Erudīts" platformā uzdevumi.lv par Latvijas vēstures un ģeogrāfijas jautājumiem.

Svinēsim svētkus atbildīgi!

Lai 1.klases skolēni tiktu pie jauniem soliem un krēsliem, 4.klases skolēni dizaina un tehnoloģiju stundā devās talkā. Prieks pašiem mazākajiem un arī ceturtklasniekiem! 

Valsts izglītības satura centrs informē

Izmaiņas skolēnu autobusa kursēšanas laikā!

Autobuss pēc stundām:

15.30 - Baldieši

16.05 - Vaidava

Skolā darbu uzsāk medicīnas māsa Alla Semeņuka. 

7. oktobrī skolēnu svēršana un mērīšana.


Skolā pieejamas psihologa konsultācijas 

Psihologa darba laiks:

Otrdiena 8.00-14.00

Trešdiena 8.00-14.00

Vineta Fleminga

mob. 29408037


Mainīti stundu laiki skolēnu plūsmas regulēšanai!

Sadaļā Stundu saraksts ievietots stundu saraksta projekts 1.semestrim.


Vecāku atbildība -

piesardzības pasākumu īstenošanas plānā, Covid-19 infekcijas profilaksei.

 

1.    Skolā ierodas TIKAI vesels bērns.

2.    Rīkoties atbildīgi, sazināties ar ģimenes ārstu, ja novērojamas veselības problēmas; iesnas, klepus, sāpes kaklā, “slikta dūša”, paaugstināta temperatūra.

3.    Ja saņemta informācija no skolas par skolēna veselības stāvokļa pasliktināšanos un izolāciju , ierasties skolā 1 stundas laikā, būt gatavam transportēt bērnu uz mājām.

4.    Ievērot noteikumu, ka skolēna atgriešanās skolā pēc mācību pārtraukšanas klātienē TIKAI  ar ģimenes ārsta vai cita ārstējošā ārsta atzinumu.

5.    Rūpēties ģimenē, mājās, pagalmā, lai tiktu ievēroti drošības pasākumi, ievērojot  pamatprincipus – distancēšanās, higiēna, veselības stāvokļa kontrole.


Nepiederošās personas skolā

papildinājums – Covid-19 infekcijas profilakses laikā.

 

1.Sveši cilvēki (nepiederošas personas) skolas telpās netiek ielaisti! Nepieciešamības gadījumā vizīte jāpiesaka iepriekš skolas vadībai  vai klases audzinātājam.

 

2. Skolēnu vecāki, pārstāvji savu ierašanos saskaņo ar klases audzinātāju, skolas vadību – tikšanās vieta (atsevišķa telpa vai skolas teritorija pie ārdurvīm) tiek saskaņota sarunas laikā. 

 

3. Vecāki , kuri ieradušies , lai sagaidītu savus bērnus pēc skolas vai citā laikā, paziņo savu ierašanos klases audzinātājam un ierodas norādītā laikā. Vecāku patvaļīga pārvietošanās pa skolas gaiteņiem, telpām nav pieļaujama.

 

4. Bērna sagaidīšana dežuranta norādītā vietā (ārpus skolas). Dežurants vai klases audzinātājs pavada skolēnu līdz vecākam. 

2019./2020.mācību gads

Šis gads Rubenes pamatskolai bijis nozīmīgs- veiksmīgi akreditēta skola, gūti labi rezultāti mācību olimpiādēs, un, kā jau visiem, atmiņā paliks arī mācības attālināti.

Līdz pat martam skolas dzīve ritēja ierastajās sliedēs – mācību darbs, pulciņi, mācību ekskursijas un pasākumi, paspējām arī projektu dienās iepazīt dažādas profesijas. Paralēli, gatavojoties akreditācijai,  pastiprināti tika pārskatīti dažādi nolikumi, kārtības un citi dokumenti. Tikko kā bija beidzies akreditācijas process, sākās mācības attālināti. Šajā sakarā vēlamies pateikt paldies skolotājiem, vecākiem un skolēniem, jo šis process viennozīmīgi bija kaut kas jauns, kaut kas izaicinošs un kaut kas nogurdinošs. Bet kopā mums tas izdevās! 

Lai gan lielākā daļa olimpiāžu bija paredzētas tieši pavasarī, kad valstī tika noteikta ārkārtas situācija, paspējām gūt arī labus rezultātus pirms tam. 

Jau rudenī 3.klases skolnieks Reinis Eglītis Valmieras konkursā “Teci, teci, valodiņa” tika pie titula “Lielais stāstnieks”, iekļūstot 2. kārtā un iegūstot ceļazīmi uz Rīgu. Konkursam viņu gatavoja skolotāja Judīte Saldūksne.

Savukārt 7.klases skolēns Ričards Liepiņš, piedaloties atklātajā angļu valodas olimpiādē, arī tika 2.kārtā, kura norisinājās Rīgā. Paldies skolotājai Ļenai Kalniņai! 

Elīza Markevica ieguva 2.vietu 5.-8.klašu matemātikas olimpiādē, bet Emīlija Roce šajā olimpiādē ieguva atzinību. Meitenes gatavoja skolotāja Ņina Ādamosne. 

Labi veicies arī Patrīcija Jaunzemei, viņai atzinība 5.un 6.klašu dabaszinību olimpiādē (skolotāja Velta Sniķere), kā arī veiksmīga dalība (izvirzīšana 2.kārtai) vizuālās mākslas konkursā "Radi rotājot". Šāds pats rezultāts vizuālās mākslas konkursā arī 7.klases skolniecei Amandai Brodei un 6.klases skolniecei Nellijai Priedītei. Konkursam meitenes gatavoja un kopā ar meitenēm vizuālās mākslas pulciņā visu gadu aktīvi darbojās skolotāja Daiga Priedīte.

Domājot par nākamo mācību gadu, aktīvi gatavojamies jaunā mācību satura ieviešanai, kas gaidāms 1., 4. un 7.klasē. Tiek plānots, kā apgūt programmas, kā integrēt dažādus mācību priekšmetus un kā sadarboties mācību jomas un skolas ietvaros. Tāpat gatavojamies nākamā gada 1.klasei, kurā šobrīd plānoti 10 skolēni.

Kopumā vēlamies teikt paldies vecākiem un skolēniem par veiksmīgu sadarbību! Šis noteikti bijis citādāks gads, kuru atcerēsimies. Tagad – uz priekšu, jo nākotnē vēl ne mazums izaicinājumu!


kocēnu novada "Laba skolēna stipendiju" 2.semestrī ieguva šadi skolēni:

Lauma Līva Čukure

Patrīcija Jaunzeme

Evelīna Kromane

Asnāte Pēlmane

Nellija Priedīte

Nikola Čermeņeva

Laura Vīksna

Laura Gasparena

Kristaps Ādamsons

Sanija Bureņa

Ance Spolīte

Sintija Šnore

Diāna Valdmane

"zelta stipendiju" 2. semestrī ieguvuši šādi skolēni:

Elīza Markevica

Emīlija Roce

Madlēna Rozīte

Elizabete Herbsta

Mārtiņš Neija

Šo skolēnu vidējā atzīme ir 9 balles un augstāk.

sākumskolas skolēni, kuri īpaši labi mācījušies

1.klase

Laura Gaile

Markuss Bērziņš

Selīna Evelīna Karlsone

Jēkabs Stepiņš

Dans Vasiļevskis

Kate Žuga

Madis Grohjackis

2. klase

Jānis Saldūksnis

3.klase

Kārlis Markevics

Reinis Eglītis

Lauris Stepiņš

Keita Giptere

Emīlija Vektere

4.klase

Jūlija Eglīte

Artūrs Bratčikovs

Ričards Valdmanissportiskā izaicinājuma rezultāti

Sākot ar 8. februāri, mācības klātienē uzsāk 1. un 2.klase.


Autobuss uz skolu kursēs ierastajā laikā no sākuma maršruta, bet pieturā lūgums ierasties agrāk par ierasto laiku. (Autobusā jālieto sejas aizsargmaskas.)

Mājup autobusa kursēšanas laiki:

14.00 – virzienā uz Dauguļiem

Ap 14.30 – virzienā uz Vaidavu

Ierašanās skolā sejas maskās. Bērniem skolā tiks izsniegtas vairākkārt lietojamas (mazgājamas) sejas maskas. Nepieciešami maisiņi to uzglabāšanai. 

Mācības notiks, ievērojot izstrādātos Ministru kabineta noteikumus.

Skolēni pēc mājas darbu izpildīšanas pagarinātajā grupā dodas mājup, izņemot tos, kas gaida autobusu.

Jautājumu gadījumā vērsties pie klašu audzinātājas

Sveiciens mātes dienā! 

Sportiskā izaicinājuma rezultāti

salidojums tiek pārcelts

Ņemot vērā valstī un pasaulē notiekošo, Rubenes pamatskolas salidojums tiek pārcelts. 

Par salidojuma datumu informēsim!

 Bet noteikti uz tikšanos! ☺️

Sportiskā izaicinājuma pirmie rezultāti

Tā mēs mācāmies attālināti... 

Dans, 1.kl., Reinis 3.kl., Jūlija 4.kl. un Mikus 4.kl.

Amanda 7.kl.

Ralfs un Rainers 7.kl

Mikus 4.kl.

Jānis 2.kl.

Vēlējās palikt anonīms

Jēkabs 1.kl.

Markuss 1.kl.

Laura 1.kl.

Keita 3.kl.

Dans 1.kl.

Kārlis 3.kl. un Elīza 5.kl.

Roberts 1.kl., Ģirts 2.kl., Ronalds 4.kl. un Uldis 5.kl.

Ralfs 4.kl.

Roberts 2.kl.

Jūlija 4.kl. un Reinis 3.kl.

Ralfs 4.kl.

Laura 1.kl.

Lai uzmundrinātu viens otru un iedvesmotu, ļoti gaidu vēl kādus jūsu foto, kuros mācāties!

Sūtiet: Whatsapp 29480863 (mācību pārzine Laura)

P.S. Nākamnedēļ būs skolotāju fotogrāfijas! :)

IZAICINĀJUMS!

Attālinātā mācību procesa laikā IZAICINU visus skolēnus uz aktīvu kustēšanos svaigā gaisā! 


Vēlot izdošanos, 

sporta skolotāja Santa :)

Informācija vecākiem!

 

Kocēnu novada dome informē ģimenes ar bērniem, kuri apmeklē Kocēnu novada izglītības iestādes un kuras nonākušas grūtībās ārkārtējās situācijas ietekmē, par iespēju saņemt atbalstu pārtikas pakas veidā:

 

Kocēnu novada izglītības iestādes, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestādes, informē izglītojamo vecākus par iespēju saņemt pašvaldības organizētās pārtikas produktu pakas (1 paka nedēļā katram bērnam 13,00 eiro apmērā), ja vecāki paši finansiāli nespēj nodrošināt bērnam ēdināšanu attālinātajā mācību procesa laikā;

 

Saņemto informāciju (bērna vārds un uzvārds, faktiskās dzīvesvietas adrese un kontakttālrunis) no bērnu vecākiem izglītības iestāde apkopo un elektroniski nosūta Kocēnu novada domes Sociālam dienestam uz adresi: soc.dienests@kocenunovads.lv līdz 1. aprīlim plkst. 17.00;

1.Izmantojot pieejamo datu bāzi, Sociālais dienests apstrādā iesniegto informāciju un izveido ģimeņu sarakstu ar nepieciešamo pārtikas produktu paku skaitu, ņemot vērā kopējo bērnu skaitu ģimenē;

2.Sociālais dienests sniedz informāciju ēdināšanas uzņēmumam SIA “Vectēvs” par nepieciešamo pārtikas produktu paku skaitu;

3.SIA “Vectēvs” sagatavoto pārtikas produktu paku nogādāšanu ģimenēm organizē izglītības iestādes;

4.Par izmaiņām pārtikas produktu paku nodrošināšanā bērnu vecāki turpmāk informē klases/grupiņas audzinātāju;

 

Pārtikas produktu pakas ģimenēm tiks nodrošinātas uz Covid-19 izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku, bet ne ilgāk kā līdz 2019./2020. mācību gada noslēgumam.

Informācija par attālinātu mācību procesu e-klases pastā

Ieteikumi vecākiem 

1.     Attālināta mācīšanās nozīmē lielāku pašvadību skolēnam. Attālināta mācīšanās nenozīmē klātienes nodarbību pārnešanu tiešsaistē. Tā vairāk līdzinās pašu vadītām mācībām, sekojot skolas un skolotāja norādījumiem. Saprotami, ka šajā laikā būs apgūts mazāks mācību satura apjoms nekā klātienes mācībās, jo vienlaikus jāpierod pie jauna mācīšanās veida. Skolēna sniegumu atkal vērtēs ar atzīmēm, atsākoties klātienes mācībām.

2.     Aktīvi interesējieties par skolas plānoto mācību norisi. Noskaidrojiet, kas skolēnam būs jādara, kādā grafikā, kādi mācību materiāli un tehnoloģiskais nodrošinājums viņam būs nepieciešams, kā notiks regulāra saziņa ar skolotāju par darāmo un sniegumu.

3.     Vienojieties par ģimenei reālāko mācīšanās modeli. Apstākļi katrā ģimenē atšķiras. Skolas rēķinās, ja tehnoloģijas ģimenē nav pieejamas vai jādala. Ja nav citas iespējas, skolotājs var telefoniski informēt skolēnu un vecākus par piekļuvi mācību līdzekļiem, darbu iesniegšanas kārtību. Mācībām izmantojamas arī grāmatas, drukāti mācību materiālu komplekti.

4.     Meklējiet atbalstu kopā. Sazinieties ar klases audzinātāju, ja nepieciešams papildu tehnoloģiskais atbalsts. Sadarbība ir ļoti nozīmīga kritiskās situācijās.


5.     Palīdziet bērnam / jaunietim iekārtot mācību vietu. Pārliecinieties, ka bērnam ir patstāvīga vieta, kur netraucēti mācīties. Sakārtojiet aprīkojumu, lejuplādējiet nepieciešamās lietotnes. Pārbaudiet, vai skolotājs varēs dzirdēt jūsu bērna teikto dažādos tiešsaistes risinājumos vai telefoniski. Kopā ar bērnu izmēģiniet vidi, tehnoloģijas, pavingrinieties, kā viss darbojas.

6.     Izplānojiet bērna / jaunieša mācību dienu kopā. Kad esat iepazinušies ar skolas plānu mācību īstenošanai, kopā ar bērnu izplānojiet regulāru dienas ritmu un uzstājiet, lai to ievērotu, līdzīgi kā tas notiktu klātienes mācībās. 

7.     Sekojiet skolēna līdzdalībai mācībās. Palīdziet bērnam sekot līdzi paveiktajam – veidot ieradumus mācīties saskaņā ar dienas plānu, veikt uzdevumus dotajos termiņos. Pārrunājiet, ko bērns iemācījies, skolotājs uzdevis vai kādu vērtējumu izteicis.

Plānojiet, lai katru dienu izkustētos. Pārliecināties, lai katru dienu bērns / jaunietis pēc iespējas iesaistītos fiziskajās aktivitātēs. Ja apstākļi un iespējas to pieļauj, dariet to kopā 

Būsim atbildīgi un aktīvi! 

     Nevienam nav jaunums, ka ir jāmazgā rokas daudz un bieži, īpaši pēc publisku vietu apmeklēšanas un pirms ēšanas. Jārūpējas par savu veselību un imunitāti (nav nekāda jauna recepte, visas labi zināmas patiesības – pilnvērtīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, kvalitatīvs miegs, uzturēšanās svaigā gaisā, prāta higiēna).

      Tā kā daudziem atcelto ceļojumu dēļ atkrīt plānotie aktīvās atpūtas braucieni uz kalniem vai dienvidu kūrortiem, tos noteikti drīkst un vajag aizstāt ar citām sportiskām aktivitātēm. Galvenais  noteikums ir viens – atpūsties vai sportot svaigā gaisā. Svaigs gaiss nepieciešams gan labai pašsajūtai, noguruma mazināšanai, imunitātes nostiprināšanai.  Kamēr jaunieši laiku pavada ārā, var kārtīgi izvēdināt māju. 

Biežāk izvēlētās fiziskās aktivitātes svaigā gaisā ir dažādas intensitātes pastaigas, soļošana, skriešana, riteņbraukšana, skrituļslidošana.

      Viens no priekšnoteikumiem, lai no fiziskajām nodarbībām gūtu gan fizisku, gan emocionālu labumu, ir attieksme pret to, ko darāt. Tādēļ nepieciešams atrast tādu fiziskās aktivitātes veidu, kurš pašam ļoti patīk un no kura iespējams gūt pozitīvas emocijas. Iesaistiet savās aktivitātēs arī sev tuvos cilvēkus – ģimeni.

Lai priecīgs prāts un laba veselība visiem mums! 

Sporta skolotāja Santa

Tautas bumbā un stafetēs Valmieras un novadu skolu konkurencē mūsu skolēni izcīnījuši 2.vietu! Mazi cinīši gāž lielus vezumus! 

Paldies sporta skolotājai Santai Krasovskai!

Savukārt Patrīcija Jaunzeme, Nellija Priedīte un Amanda Paula Brode Valmieras pilsētas un novadu izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkursa "Radi rotājot" ietvaros veidoja kopīgu darbu  "Sakta". Meiteņu kopdarbs tika atzinīgi novērtēts un ir viens no 16 darbiem (kopā tika iesniegti 80 darbi), kas tiek izvirzīts 2.kārtai  Vidzemes zonā. Meiteņu darbs būs apskatām Vaidavas kultūras kultūras un amatniecības centrā no 21. līdz 28. aprīlim. Paldies skolotājai Daigai Priedītei par meiteņu gatavošanu konkursam! 

25.martā Rubenes sporta zālē Valmieras pilsētas un starpnovadu turnīrs badmintonā!

Nolikumu skatīt šeit.

Veiksmīga dalība matemātikas olimpiādē

14.februārī matemātikas mīļotājas - 5.klases skolnieces Emīlija Roce un Elīza Markevica- piedalījās Valmieras pilsētas un novadu olimpiādē matemātikā. Meitenes godam cīnījās visu atvēlēto laiku (piecas stundas),  un ne velti! Elīza Markevica olimpiādē ieguva 2.vietu, bet Emīlija Roce - atzinību. Paldies meitenēm, kuras cītīgi visa gada garumā papildus mācījās, un skolotājai Ņinai Ādamsonei, kura meitenes gatavoja!

Projektu dienas

No 12. līdz 14. februārim skolā norisinājās projektu dienas, veltītas tēmai "Karjera".

12. februārī 2.-4.klašu skolēni devās iepazīt, kādu profesiju pārstāvju strādā tuvākajos uzņēmumos - "Mazais Ansis", "Lat Met", Rubenes autoserviss. Paldies uzņēmumiem par atsaucību!

4. klases skolēni iepazinās ar ceha vadītāja, sagādnieka, CNC operatora, krāsotāja, lietvedes profesijām. Audzēkņi redzēja darbinieku ikdienu un noskaidroja šo profesiju atbilstību tirgus tendencēm. 

Tāpat skolēni iepazina uzņēmumu, tā darbības veidus un virzienus, apskatīja gatavo produkciju, izzināja par uzņēmumā profesijām, to darba īpatnībām un apstākļiem. Pārsteidzoši bija tas, ka ļoti nelielās ražošanas telpās, strādājot ar jaunām, modernām tehnoloģijām un iekārtām, var izgatavot liela izmēra  produktus. Skolēni iepazina arī šīs iekārtas, vēroja uzņēmuma darbinieku ražošanas procesa paraugdemonstrējumus un paši varēja izmēģināt, kādu no iekārtām.

Pateicība Aigaram Šuvcānam par sadarbību, izpratni, par detalizētu izklāstu!

2.-6. klašu skolēni guva daudz jaunu zināšanu par elektrību- kas ir elektrība, kur tā rodas, kā izveidot dažādus slēgumus, kādi drošības noteikumi jāievēro, darbojoties ar elektroierīcēm. Nodarbības beigās iegūtas zināšanas tika pārbaudītas, izmantojot interaktīvās balsošanas pultis. 

Savukārt 7.-9. klašu skolēni veica dažādus eksperimentus ar īpašu elektronikas konstruktoru palīdzību, kā arī apguva 3D modelēšanas un 3D printēšanas pamatus. Skolēni paši pamēģināja nodarboties ar telpisko modelēšanu un secināja, ka, izmantojot modernākās tehnoloģijas, šis process nav nemaz tik sarežģīts. 

Rubenes pamatskolas 2.-9. klašu skolēni 13. februārī devās izglītojošā ekskursijā. Vispirms tika apmeklēts interešu izglītības centrs ,,Lielvārdi”, kur skolēniem tiek piedāvātas interaktīvas izglītojošas nodarbības par dažādām tēmām. Nodarbību vadītāja pavadībā skolēni sākumā apguva  teorētiskās zināšanas katrā konkrētajā tēmā, tad mēģināja tās nostiprināt praksē ar dažādiem eksperimentiem.  Foto galerija šeit: Projektu dienu ekskursija

Pēc nodarbībām interešu centrā skolēni devās uz Skrīveru pārtikas kombinātu — vecāko konfekšu “Gotiņa” fabriku Ziemeļeiropā. Izzinošā un gardā ekskursija bija lieliska iespēja gan izzināt uzņēmuma vēsturi, gan apskatīt senos darbarīkus, gan pašiem ietīt un iesaiņot konfektes līdzņemšanai. Protams, tika saņemts arī sertifikāts- apliecinājums pirmo iemaņu apgūšanai konfekšu ,,Gotiņa” ražošanā. 

Skolēni apskatīja arī Lielvārdes pilsdrupas, pavadīja laiku pie Daugavas, priecājoties par tās plašumu, redzēja Spīdolas bluķi un milzu akmeni- Lāčplēša gultu.

 Ikviena šāda ekskursija ir lieliska iespēja ne tikai iegūt jaunas zināšanas un prasmes, bet arī tuvāk iepazīt ievērojamas vietas savā Tēvzemē.

Ekskursijas finansējumam tika piesaistīti projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (Tehnoloģiju gads) līdzekļi.

Profesijas izvēle

14.februārī skolā viesojās tuvākās skolas, kurās iespējams turpināt iegūt izglītību pēc pamatskolas, - Valmieras Valsts ģimnāzija, Valmieras 5.vidusskola, Valmieras Viestura vidusskola, Valmieras tehnikums un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola.

Tāpat skolēni pētīja dažādas profesijas, noskaidrojot, kur un cik ilgi jāmācās, lai iegūtu konkrēto amatu, kādi ir darba pienākumi, instrumenti, cik pieprasīta šī profesija ir utt. Tāpat bija iespēja iepazīties ar nākotnes profesijām, izmēģinot 3D brilles un robotikas LEGO.

Foto galerija šeit: Projektu dienas.

Atklātais konkurss svešvalodās

2020.gada 25. janvārī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā norisinājās Atklātais konkurss svešvalodās, kas pulcēja dalībniekus no visiem Latvijas novadiem. Lai piedalītos konkursa 2.kārtā, bija jāveic 30 uzdevumi tiešsaistē un jāgaida uzaicinājums uz dalību finālā. Vairāki 7.klases skolēni tos izpildīja ar labiem panākumiem, taču visattapīgākais izrādījās Ričards Liepiņš, kurš tika uzaicināts uz konkursu Rīgā, kur piedalījās 212 skolēni.

Esmu gandarīta strādāt ar motivētiem un zinātkāriem skolēniem, būt viņiem noderīga! Paldies vecākiem par atbalstu!

Ļena Kalniņa- Rubenes pamatskolas angļu valodas skolotāja.

Pirmdien, 20.janvārī, Rubenes pamatskolas skolotāji iepazinās ar uzņēmuma Officeday piedāvātajām informāciju tehnoloģijām izglītībā (skārienjutīgu interaktīvo ekrānu, digitālo mācību līdzekli mozaBook un 3D brillēm). Ļoti ceram tuvākajā laikā iegādāties vismaz vienu šādu mācību līdzekli.

15. janvārī 3. un 4.klase devās uz dabas un tehnoloģiju parku "URDA", lai praktiski eksperimentētu un uzzinātu daudz kā jauna par tēmu "GAISS". Fotogaleriju skaties šeit: Urdas skolā 3. un 4.klase

9. janvārī Rubenes pamatskola svin savu dzimšanas dienu. Šogad jau 55 gadu jubileju. 

Nelielā svinīgā pasākumā tika dziedātas dziesmas,  veltīti novēlējumi skolai un, protams, ēsts svētku kliņģeris. 

Programmēšana Rubenes pamatskolā

Rubenes pamatskolā datorika tiek apgūta no 2. klases. Šajās nodarbībās skolēni apgūst ne tikai pamatprasmes darbā ar datoru, bet arī iepazīstas ar programmēšanu.

Lai skolēni varētu arī praktiski pielietot gūtās zināšanas, sadarbībā ar Valmieras Pārgaujas sākumskolu, tika iegādāti divi robotu komplekti sākumskolas skolēniem. Ar šo robotu palīdzību skolēni var aizraujoši apgūt ne tikai programmēšanas pamatus, bet arī citus mācību priekšmetus. 

Veselību, izturību, zinātkāri un mīlestību Jaunajā gadā! 

Skolā tiekamies 6. janvārī- sākas 2. mācību semestris. :)

Līdz otrdienai, 

17. decembrim pl .12.00, 

1. semestra atzīmju izlikšana!

Ceturtdien, 19.12. 2019. pl. 17.00, Svētku koncerts un diskotēka


Skolēnu autobuss parastajā maršrutā:

13.10 no Vaidavas

13.40 no skolas Baldiešu virzienā

 14.30 - mēģinājums 

17.00 - koncerts. Laipni aicināti vecāki, brāļi, māsas un vecvecāki!

Pēc koncerta vecākiem iespēja kopā pavadīt laiku pie pašu sarūpēta cienasta.

Pēc diskotēkas autobuss mājup:

21.00 - virzienā uz Baldiešiem

21.30 - virzienā uz Vaidavu

Piektdien, 20. decembrī

8.50 - svētku brokastis

9.10 - liecību izsniegšana

9.45 - iespēja apmeklēt skolēnu dievkalpojumu Rubenes baznīcā

10. 30 - autobuss maršrutā uz Baldiešiem

11. 10 - autobuss maršrutā uz Vaidavu

Skolēnu brīvlaiks no 21. 12. līdz 5.01.

Reinis Eglītis- Rubenes pamatskolas Lielais stāstnieks

Sestdien, 7. decembrī, Rīgā, Rīgas Latviešu biedrības namā, norisinājās 23. Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa 2019 ” fināls, kurā piedalījās arī mūsu 3.klases skolnieks Reinis Eglītis. 

Lai varētu šeit startēt, bija jāpiedalās Valmieras novada pusfinālā, kurā Reini atzinīgi novērtēja un izvirzīja dalībai Rīgas konkursā.

Lepojamies! :)

Ceturtdien, 5.12., 2019., bērniem skaļi saucot: "Eglīt, lūdzu, iemirdzies!", tika iedegta Rubenes ciema egle pretī skolai. Bērni eglītē kāra sniegpārslas, gāja rotaļās un cienājās ar rūķu atnestajiem našķiem. Lai gan sniedziņš bija jau nokusis, eglīte, kopā būšana, dziesmas un našķi uzbūra Ziemassvētku noskaņu.

Mūsu sporta skolotāja - viena no trim labākajiem Latvijas sporta skolotājiem!

Izglītības un zinātnes ministrija katru gadu organizē konkursu “Gada sporta skolotājs”, kura 1. kārtā tiek vērtēta skolotāju darba pieredze, papildizglītība un ārpusstundu, ārpusskolas darbs. Konkursam tika izvirzīta arī sporta skolotāja Santa Krasovska, kura, žūrijasprāt, bija viena no sešiem augstāk novērtētiem kandidātiem, tāpēc tika izvirzīta konkursa 2.kārtai.

Tajā Santai bija jāvada atklātā stunda svešā skolā un svešai klasei - 2.a klasei Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā, stundas norisi vērtēja ekspertu žūrija. Sporta skolotāja atzīst, ka izaicinājums bija sveši bērni, telpas, filmēšana un satraukuma pārvarēšana. Bet tas noteikti bija to vērts, jo rezultātā mūsu skolotāja ir trīs Latvijas labāko sporta skolotāju sarakstā, kuri tika izvirzīti finālam! 

Konkursa uzvarētāju nosauks 2019.gada 19.decembrī, pasākuma “Latvijas Gada balva sportā 2019” apbalvošanas ceremonijā. 

Priecājamies, lepojamies un turam īkšķus! 

Ceturtdien, 28.novembrī, norisinājās skolas vecāku sapulce

Skolas padomes sēdē tika ievēlēta priekšsēdētāja - Dana Markevica.

Vecāki tika informēti par jaunumiem mācību saturā, kas gaidāmi, ieviešot jauno mācību pieeju. 

Vieslektors Viesturs Roziņš iepazīstināja vecāku ar jaunu mācību priekšmetu - teātra māksla.

Sapulces noslēgumā vecāki tika informēti par anketas rezultātiem, kopīgi noskaidrojot skolas stiprās puses un jomas, pie kurām jāpiestrādā.

Paldies visiem par dalību!

Valsts svētku koncerts

Valsts svētku nedēļu noslēgsim ar skolēnu sagatavotu koncertu 15.novembrī pl. 14.00. Laipni aicināti arī vecāki un vecvecāki!

Foto galerija: Valsts svētku koncerts

 Rubenes pamatskolas Stiprinieks

13.novembrī skolā norisinājās sportisks pasākums - Lielais un Mazais stiprinieks, kurā puiši savstarpēji sacentās dažādās ar veiklību, attapību un spēku saistītās nodarbēs. Interesanti bija ne tikai dalībniekiem, bet arī līdzjutējiem. 

Par balvu fondu paldies 5.klases skolnieka tētim Anrijam Vazdiķim! 

Foto galerija: Lielais stiprinieks

 14. novembrī 7.-9.klašu ekskursija uz Rīgu

Jau tradicionāli Valsts svētku nedēļā 7.-9.klašu skolēni dodas ekskursijā uz kādu Latvijai nozīmīgu vietu. Šogad skolēni apmeklēs Latvijas Okupācijas muzeju, Rīgas Motormuzeju, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Melngalvju namā skatīsies 5D kinofilmu par Rīgu. Par finansējumu paldies projektam "Skolas soma"!

13.novembrī 1.- 4.klašu Tēvzemes nedēļas pasākums

13.novembrī skolā Tēvzemes nedēļas ietvaros norisināsies sākumskolas pasākums, kurā skolēni piedalīsies viktorīnā par Latviju, praktiski darbosies, minēs mīklas, sēdīsies pie saimes galda un ies rotaļās.

Foto galerija: Tēvzemes diena un Mazais stiprinieks

Piektdien pl. 8.40 - 9.20 Mārtiņdienas tirdziņš

Laipni aicināti tirgotāji un pircēji!

Gaidām arī vecākus, vecvecākus un citus pirkt gribētājus, jo Mārtiņdienas andelē solās būt daudz našķu un pārdevēju!

Fotogaleriju, kurā var redzēt, kā mums gāja, skaties šeit: Mārtiņdienas tirdziņš.

11.novembrī Lāčplēša dienas pasākums pl.8.30 pie skolas

Lūgums atnest svecīti!

5.-9.klašu erudīts par Latviju

12.novembrī 5.stundas laikā skolas zālē norisināsies erudīts, kurā būs jāatbild uz dažādiem skolotāju uzdotiem jautājumiem par Latviju. No katras  klases lūgums izvirzīt piecus pārstāvjus dalībai, bet jādarbojas būs arī līdzjutējiem!

11.novembrī 4.klasē viesojās Latviešu strēlnieku apvienības pulkvežleitnants Jānis Gustsons. Viņš skolēniem pastāstīja par 1919. gada 11.novembra  nozīmību un notikumiem, kā arī lasīja savus pašsacerētos dzejoļus. Paldies Jānim Gustsonam par atsaucību!

07.11.2019. pl. 18.00 Skolas domes sēde