Sasniegumi

Dejotājiem 1. pakāpes diploms!

27. martā norisinājās Valmieras novada tautas deju skate, kurā piedalījās mūsu 1.-2.klašu dejotāji. Skatē bija jādejo divas dejas, "Ciguļi" un "Putnu dejas". 

Pirmajā dejā mazie dejotāji bija nedaudz sabijušies, bet otrajā iejutās un smaidīja pēc pilnas programmas. Tas rezultējās ar 1. pakāpes diplomu! 

Paldies deju skolotājam Artim Mellupam!

Iepriecioši rezultāti matemātikas olimpiādē

Tieši pirms skolēnu brīvlaika, 8. martā , norisinājās Valmieras novada matemātikas olimpiāde. Mūsu skolu pārstāvēja 5. klases skolnieks Jēkabs Stepiņš un jau pieredzes bagātie matemātiķi - 6. klases Jānis Saldūksnis un 7.klases Reinis Eglītis. 

Rezultāti tiešām iepriecinoši! Visi trīs mūsu matemātiķi ieguvuši kādu vietu:

Reinis Eglītis - atzinību

Jēkabs Stepiņš - 3.vietu

Jānis Saldūksnis - 1. vietu!


Liels nopelns noteikti ir skolotājai Ņina Ādamsonei, kura jau ikgadēji prot olimpiešus sagatavot. Paldies!

Veiklības stafetes 2. un 3. klašu grupā

6. martā norisinājās Valmieras novada skolu sporta spēles, kurās Rubenes pamatskolas komanda 2. un 3. klašu grupā ieguva 2. vietu. 

Paldies Olafam Kozlovskim, Matīsam Skalītim, Viljamam Robertam Hausam, Rinaldam Ābelem, Felicitai Vazdiķei, Ancei Akūlovai, Annikai Cīrulei, Kristeram Sudrabam, Danielai Tensonei, Elzai Griķei, Alisei Kalniņai, Keitai Cīrulei un, protams, skolotājai Santai Krasovskai!

Otrā vieta veiklības stafetēs


Lauku skolu grupā mūsu komandai 2.vieta. Paldies sportistiem:

Mikam Paļčevskim, Kārlim Jukāmam, Kristijam Rocim, Martinam Mīlenbergam, Elzai Griķei, Annikai Cīrulei, Robertam Cīrulim, Marijai Jeršovai, Laurai Gailei, Vanesai Kleinai, Melisai Jeršovai, Jānim Saldūksnim!

Paldies sporta skolotājai Santai!

Lauku skolu grupā Rubenes pamatskolas 3.-5. klašu komandām 1. vieta gan meiteņu, gan zēnu grupā! Lepojamies! Paldies skolotājai Santai Krasovskai!

Pirmā vieta tautas bumbā!

Stirnu buks

Sasaniegumi angļu valodas olimpiādē

2023.gada 8. un 9. novembrī norisinājās angļu valodas olimpiāde. Šoreiz mūsu skolēni devās uz Kocēnu pamatskolu, kur olimpiāde norisinājās tiešsaistē.

Musu skolu pārstāvēja:

Miks Paļčevskis (5.klase)

Jēkabs Stepiņš (5.klase)

Jānis Saldūksnis (6.klase)

Reinis Eglītis (7.klase)

Erika Luise Bērziņa (7.klase)

Keitija Šēna (8.klase)

Alise Vilkaite (8.klase)

Emīlija Roce (9.klase)

Domenisk Kašs (9.klase)

Īpašs paldies Emīlijai Rocei un Jēkabam Stepiņam, kuriem atzinība šajā olimpiādē. Protams, paldies skolotājai Ļenai Kalniņai!

Florbolā 1. vieta!

8. novembrī mūsu puišu florbola izlase Kocēnu sporta namā Valmieras novada skolu sporta spēlēs sacentās ar novada skolēniem florbolā.

Mums godpilnā 1. vieta!

Paldies Krišam Zariņam, Ralfam Jurgenbergam, Mikam Paļčevskim, Jānim Saldūksnim, Martinam Mīlenbergam, Robertam Cīrulim, Kārlim Jukāmam, Kristeram Spolītim un Kristijam Rocim!


Teci, teci, valodiņa!

Jau ikgadēji mūsu skolas pārstāvji piedalās stāstnieku konkursā "Teci, teci, valodiņa!". Un jau ikgadēji mums ir labi sasniegumi. Šoreiz skolu pārstāvēja 2. klases skolniece Ance Akūlova, kuru sagatavoja klases audzinātāja Daiga Griķe. 

Konkurss norisinājās Valmieras bibliotēkā, un Ance tajā ieguva 2. pakāpes diplomu "Lielais stāstnieks". Ancei bija jāstāsta kāds atgadījums, pasaka par Putnu karali un anekdote par pārgudro papagaili.

Paldies sakām Ancei, skolotājai Daigai un Ances mammai, kura viņu pavadīja!

Futbolā 1. vieta

Sports ir neatņemama Rubenes pamatskolas dzīves daļa. Sveicam mūsu puišus, saņemot 1. vietu futbola sacensībās! 


Paldies Valentīnam Ozolam, Dāvim Zariņam, Dāvim Mitrovskim, Ralfam Bērziņam, Jānim Saldūksnim, Ričardam Valdmanim, Markusam Mīlenbergam, Ralfam Vazdiķim, Reinim Eglītim, Artūram Bratčikovam un, protams, sporta skolotājai Santai Krasovskai!


2022./ 2023. mācību gads

Matemātikas olimpiāde

Vēl pirms brīvlaika norisinājās Valmieras novada olimpiāde matemātikā, kurā, protams, piedalījās arī mūsu skolēni. Un, protams, ar ļoti labiem rezultātiem! 

Reinis Eglītis - 6.klašu grupā 1. vieta!

Lauris Stepiņš - 6.klašu grupā atzinība.

Jānis Sladūksnis - 5.klašu grupā atzinība (atgādināšu, ka Jānis šajā mācību gadā ieguva arī 3. vietu atklātajā matemātikas olimpiādē!)

Ģirts Cīrulis - ļoti pārliecinošs pirmais starts!

Paldies motivējošajai un pacietīgajai skolotājai ŅInai!

Konkurss "Balsis"


Sniegotā 24.februāra dienā Rubenes pamatskolas 1.-4. klašu vokālais ansamblis piedalījās konkursā "Balsis", kurā ieguva 1. pakāpes diplomu. Priecājamies un lepojamies, jo šādu ansambļu Valmieras novada skolās palicis gaužām maz. Paldies skolotājai Anitai Laicānei! 

Jānim Saldūksnim 3.vieta atklātajā matemātikas olimpiādē!


Vēl pagājušā gada nogalē, 9.novembrī, norisinājās atklātā matemātikas olimpiāde. Tajā bez īpašas atlases drīkst piedalīties visi Latvijas 5. klašu skolēni, kuri ir apguvuši attiecīgas tēmas. 

5.klašu grupā piedalījās 246 skolēni, starp tiem arī mūsu Jānis Saldūksnis, kurš ieguva 3.vietu! Trūka tikai viena punkta, lai iegūtu 2.vietu.  Lepojamies gan ar Jāni, gan skolotāju Ņinu, kura skolēnu gatavoja!

Lūk, uzdevums, ar kuru Jānis tika galā. Vai tu varētu?


Pa rūtiņu līnijām uzzīmē tādu sešstūri, kuram perimetra un laukuma vērtības sakrīt! Piezīme. Laukums ir sešstūri veidojošo rūtiņu skaits un perimetrs ir rūtiņu malu, kas pilnībā atrodas uz robežas, skaits. 

Valoda dzīvo, ja tu tajā runā

 

Kā valoda var dzīvot? Es dzīvoju, brālis un māsa dzīvo, suns un kaimiņu kaķis… Bet valoda?.. Varbūt tāpēc, ka tai ir silti, ka tā ir “satīta baltajā villainē”, kā Māras Zālītes dzejolī?

Siltums, villaine, balts, tinums…

Tā mīļi skan. Varbūt tieši tāpēc arī mūsu - latviešu valoda dzīvo! Tā ir satīta “mazā kamolā” - mūsu Latvijā, kur cilvēki sarunājas, dzied, raksta vēstules, slavē un arī rāj viens otru.

Tai ir “silti”, jo vasarās to apņem mūsu Baltijas jūras spirdzinošie ūdeņi, bet ziemā katrā lauku mājā kuras krāsniņa, pie kuras tad arī raisās valodas.

Šis ir fragments no Elzas Pakules radošā darba Latviešu valodas aģentūras rīkotajam konkursam "Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā". 

Elzas un skolotājas Ļenas kopdarbs vainagojās ar panākumiem, skolā ieradās filmēšanas komanda, lai Elzu filmētu un intervētu. Konkursa rezultāti tiks nosaukti Dzimtās valodas dienā 21.februārī, bet piedzīvojums un īpašs notikums jau bija filmētāju ierašanās skolā. 

Atklātā angļu valodas olimpiāde

Jau ikgadēji angļu valodas skolotāja Ļena Kalniņa rosina 7.klašu skolēnus piedalīties atklātajā angļu valodas olimpiādē 7.klašu skolēniem. 

1. posmā var piedalīties ikviens 7.klases skolēns visā Latvijā. Mūsu skolu šogad veiksmīgi pārstāvēja ļoti daudz skolēnu. 2. kārtā tika Ralfs Bērziņš, Artūrs Bratčikovs, Jūlija Eglīte, Oskars Peičs, Maksimus Jānis Gustsons- Kuks un Kārlis Rozītis. 

Tiesa, nākamajā kārtā, kurā tika 60 skolēni no visas Latvijas, mūsu skolēni diemžēl nepiedalījās. Jāsacenšas bija arī dažādu ģimnāziju pārstāvjiem. Katrā ziņā, katrs konkurss, olimpiāde un sacensības tikai bagātina. Paldies skolēniem un skolotājai Ļenai!
2021./2022.mācību gads

Tā kā olipiāde norisinājās attālināti, bija arī savi ieguvumu - tās laikā, jūtot, ka zūd enerģija, varēja iestiprināties.

Attēlā varam redzēt, ka acīmredzot  ne tikai cītīga mācīšanās, bet arī banāni ir labu panākumu atslēga. :)


VALMIERAS NOVADA 5.-8.KLAŠU MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDE

 

1.aprīlī notika Valmieras novada 5.-8.klašu olimpiāde matemātikā, kurā kopumā piedalījās 102 skolēni. Tikai 12 no tiem pārstāvēja lauku skolas, un trīs no tiem bija mūsējie.  Rubenes pamatskolas godu aizstāvēja Reinis Eglītis – 5.klase, Ričards Valdmanis – 6.klase un Elīza Markevica – 7.klase. Mūsu skolēni pierādīja, ka arī lauku skolās mācās centīgi un talantīgi bērni.

Reinis Eglītis – 1.vieta (piedalījās 34 skolēni). Olimpiādei gatavojās jau no septembra. Viņš ir ļoti zinātkārs, neatlaidīgs un darboties gribošs zēns. Olimpiāžu uzdevumu mape ir viņa sabiedrotā arī brīžos, kad stundas viela šķiet pārāk viegla. Labprāt risināja uzdevumus slimības laikā,  brīvlaikos un pēc stundām. Arī tad, kad man negribējās vairs domāt par matemātiku, bet gan atpūsties - Reinis bija klāt un nekas cits neatlika kā strādāt!

       Ričards Valdmanis – atzinība (piedalījās 33 skolēni). Ļoti atjautīgs, gudrs, ar matemātisko domāšanu apveltīts zēns. Loģika ir viņa stiprā puse. Ar Ričardu gribētos pastrādāt biežāk un vairāk, bet viņš daudz un nopietni nodarbojas ar sportu – paspēj apvienot visu!

Elīza Markevica – palika uzreiz nākamajā vietā aiz atzinības (35 dalībnieki). Gudra, apzinīga un centīga. Strādāja ļoti daudz – rēķināja pat 8.klases uzdevumus. Prot un grib strādāt patstāvīgi – patīk. Arī ļoti nopietni nodarbojas ar sportu – tāpēc retāk tikāmies kopīgās nodarbībās, gatavojoties olimpiādei. Elīza noteikti gatavošoties arī nākošā gada olimpiādei!

       Lai veiksmīgi piedalītos matemātikas olimpiādē, ir neatlaidīgi un regulāri jāstrādā visu mācību gadu. To arī darīja gan Elīza, gan Reinis un Ričards. Jau no septembra viņi mērķtiecīgi gāja uz savu mērķi. Novēlu viņiem, tehnoloģiju laikmetā nezaudēt interesi arī par citām jomām. Ceru, ka nākamajā mācību gadā viņi atkal kāps matemātikas Olimpa kalnā un atkal to veiksmīgi sasniegs! Aicinu mūsu pulkam pievienoties arī citus, jo jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas vienmēr nederēs!

 

Matemātikas skolotāja Ņina Ādamsone.

Reinis Eglītis- Lielais stāstnieks Rīgā

5.klases skolēns Reinis Eglītis jau trešo gadu piedalās Valmieras novada konkursā "Teci, teci, valodiņa". Un jau trešo gadu Reinis tiek izvirzīts konkursam finālā Rīgā!

Diemžēl konkurss noritēja attālināti, kas nozīme, ka bija jāiesūta filmēts priekšnesums, kā arī laika, lai sagatavotos, bija salīdzinoši maz.  Tomēr arī Rīgas finālā Reinim veicās labi, lielā konkurencē iegūts 2. pakāpes diploms. 

Žūrija komentēja, ka Reinim ir dabas dots stāstnieka potenciāls, slavēja viņa dikciju un acu kontaktu (šoreiz ar kameru). Savukārt skolotāja Laura Lilientāle pateicas Reinim par uzņēmību, atbildīgu attieksmi pret darbu un drosmi. Lepojamies!

2020./2021.mācību gads

Reinis eglītis- lielais stāstnieks

4.klases skolēns Reinis Eglītis jau otro gadu, piedaloties konkursā "Teci, teci, valodiņa", pierāda savu prasmi izteiksmīgi runāt Rīgas fināla sacensībās. Sākotnēji bija jāpiedalās Valmieras reģiona konkursā, kurā Reinis izcīnīja ceļazīmi uz Rīgas finālu. Šogad, ņemot vērā valstī esošo situāciju, konkurss noritēja attālināti, stāstnieks bija jānofilmē, ieraksts jānosūta, un jāgaida rezultāti. Reinis atzīst, ka šādam konkursa formātam ir savi plusi un mīnusi. Grūtības esot bijušas skatīties kamerā visu runāšanas laiku, savukārt ieguvums tas, ka uzstāšanos iespējams filmēt, kamēr kļūdu nav. Savukārt skolotāja Judīte Saldūksne, kura gatavoja Reini šim konkursam, atzina, ka, filmējot runu, ir ļoti jāpiedomā pie dikcijas un pareizrunas, jo mikrofonā diemžēl balss tiek izmainīta. Tāpat žēl, ka stāstnieki viens otru nesatika klātienē, lai smeltos iedvesmu un sadraudzētos. 

Priecājamies un lepojamies ar Reini! 

Paldies skolotājai Judītei! 

Veiksmīga dalība matemātikas olimpiādē

14.februārī matemātikas mīļotājas - 5.klases skolnieces Emīlija Roce un Elīza Markevica- piedalījās Valmieras pilsētas un novadu olimpiādē matemātikā. Meitenes godam cīnījās visu atvēlēto laiku- piecas stundas-, un ne velti! Elīza Markevica olimpiādē ieguva 2.vietu, bet Emīlija Roce - atzinību. Paldies meitenēm, kuras cītīgi visa gada garumā papildus mācījās, un skolotājai Ņinai Ādamsonei, kura meitenes gatavoja!

Rubene – Turcija – Roboti

Tikko no Turcijas pilsētas Izmiras pārradās šā gada Latvijas čempioni robotikā- Rubenes pamatskolas komanda. Šīs FLL (First Lego League) pulcēja 10-16 gadīgos bērnus. Tas bija kosmoss! Un mēs tajā jutāmies labi. Starp Eiropas 44 komandām (21 valsts) un pasaules 38 komandām (18 valstis) bija tādi grandi, kā ASV, Japāna, Ķīna, Koreja, Taivāna, Arābu emirāti, Indija utt. Rubenes pamatskola bija vismazākās skolas komanda, bet bijām gana ņipri un varoši, lai par sevi liktu runāt, saņēmām daudz apbrīnas un atzinības vārdus par mūsu paveikto - tiekot un startējot šajā lielajā pasākumā.

Latvijas vēstneši. Tā mēs sevi dēvētu, jo liela daļa dalībnieku nemaz nezināja, kur atrodas Latvija, kas ir latvieši.  Bērni iemācījās drošāk uzrunāt svešiniekus, iepazīstinot ar mūsu valsti, novadu un skolu. Kā pārsteigumu līdzi paņēmām Latvijas rudzu maizi un medu. NETICAMI GARDI, tā mūs novērtēja meksikāņi, kuriem pesticīdi esot iznīcinājuši bišu saimes, francūži gribēja atpirkt mūsu medu (beigās noorganizējām dāvaniņu). Bērni centās – tā bija papildus slodze sacensībām, bet pieredze un iespaidi ir neatsverami.

Kā veicās robotu spēlē? Nu netikām fināla raundā, toties spējām parādīt, ka pat vienkārši būvēts robots ar pareizu stratēģiju spēj mūsu zēnus iecelt vidusdaļā.  Priekšā dažām superkomandām un  starp komandām, kuras pārstāvēja specializētās skolas, privātas skolas, robotu novirzienu klases utt. pārsvarā papildus finansētas no valsts budžeta. Mēs nostartējām godam. Ne velti dažas inovācijas mūsu robotā tiesneši nāca speciāli atkārtoti izpētīt mūsu stendā.

Organizācija grandioza. Ar bažām lūkojāmies kartē, bet reāli pat pieaugušie nebija pieredzējuši tāda līmeņa precizitāti un rūpes par dalībniekiem. Mēs tikām nodarbināti  4 dienas no 7.00-21.00 brīvais laiks bija viena stunda pēdējā dienā, lai skolotāja Ļena mūs aizvestu uz plašo promenādi Egejas jūras krastā.

Kopvērtējumā. Mēs šo braucienu, iespējams, nekad neaizmirsīsim…. Paldies Kocēnu novada domei par lielo atbalstu, paldies visiem labiem cilvēkiem, kuri ziedoja naudiņu, lai mēs krāšņi varētu pārstāvēt savu valsti. Paldies skolotājai Ņinai un Ļenai, kuras palīdzēja organizatoriskos jautājumos, paldies visiem, kuri mūs atbalstīja ar labiem vārdiem. Šādu braucienu dēļ ir vērts mācīties un censties! 

Atskatu veidoja komandas treneris Ivars Ādamsons

Pirms gājiena

Rubenes komanda

Gatavojamies

Gatavojamies

Visi 860 dalībieki kopā