1976 - 1985

Add Headings and they will appear in your table of contents.

1975./1976.m.g. izlaidums

1. Altberga Irēna

2. Andersone Aida

3. Antons Guntars

4. Apsīte Mudīte

5. Ābola Inese

6. Eglīte Gita

7. Eglīte Maija

8. Fokerote Sandra

9. Hanka Harita

10. Jenerte Antra

11. Jēgere Māra

12. Jurgenbergs Māris

13. Kirmuža Vita

14. Mālnieks Agris

15. Meļķis Artūrs

16. Mozule Marija

17. Opmane Dace

18. Prancāns Aivars

19. Stanka Anita

20. Spuravs Raitis

21. Treijs Vairis

22. Veits Ināra

23. Vītiņa Iveta

24. Zaiguma Zigrīda

25. Zālamans Jānis

26. Zirne Sandra

1976./1977.m.g. izlaidums

1. Antons Ivars

2. Bankavs Valters

3. Bērziņa Judīte

4. Burķītis Ilgonis

5. Čuplova Vija

6. Čusle Rudīte

7. Diča Iveta

8. Dudele Daiga

9. Eglīte Daiga

10. Geizens Jānis

11. Kalniņš Aigars

12. Mālnieks Dainis

13. Meļķe Inguna

14. Miķelsons Jānis

15. Rubackis Ziedonis

16. Strazds Aigars

17. Šadurska Līga

18. Šubrovska Ida

19. Vīrs Andris

20. Vīrs Jānis

21. Zvērs Dainis

22. Žižina Aija

1977./1978. m.g. izlaidums

1. Alasi Zigurds

2. Aldiņš Jānis

3. Aleksandrova Ilona

4. Andersons Modris

5. Ataudziņš Raitis

6. Bluķis Andris

7. Boroduško Gunārs

8. Dzelme Lauma

9. Gailis Aivars

10. Jēgers Māris

11. Kalniņš Normunds

12. Kirmuža Gunta

13. Kupcis Vilnis

14. Lapsa Aivars

15. Liepiņš Jānis

16. Petrokovs Andris

17. Priedītis Vilnis

18. Romānovs Oskars

19. Skrastiņa Līga

20. Šteinbergs Ainars

21. Trejale Ina

22. Trezūns Agris

23. Veite Anita

24. Vītols Armands

25. Vītols Uģis

26. Zirne Aija

1978./1979.m.g. izlaidums

1. Amoliņš Jānis

2. Bērziņš Agris

3. Bistrova Ligita

4. Fokerote Vita

5. Gailītis Ilmārs

6. Ģiezēns Māris

7. Grasmanis Sarmis

8. Hvate Sandra

9. Jurgenbergs Normunds

10. Kalniņš Juris

11. Karasevs Ziedonis

12. Mālnieks Modris

13. Miķelsons Zigmunds

14. Pacēvičs Māris

15. Petrakova Irita

16. Pēčs Edvīns

17. Rikšs Imants

18. Sidorova Anna

19. Sietiņsone Baiba

20. Trezūns Artis

21. Vanters Ervins

22. Vītola Dace

1979./1980.m.g. izlaidums

1. Boroduško Dainis

2. Eglīte Vija

3. Erminass Andrejs

4. Kalniņa Brigita

5. Kirmuža Anta

6. Kupcis Māris

7. Mālnieks Ivars

8. Olte Andrejs

9. Paltiņa Sandra

10. Ročāne Ruta

11. Strazds Ivars

12. Strazdiņš Guntars

13. Trezūna Anita

14. Vasilis Aigars

15. Vilnis Valdis

16. Vītols Aivars

17. Vītols Gints

18. Žagariņš Jānis

1980./1981.m.g. izlaidums

1. Aleksandrovs Sergejs

2. Amoliņš Agris

3. Buceniece Aija

4. Bucenieks Gints

5. Čusle Edīte

6. Dailidjonoka Ņina

7. Deiko Jānis

8. Deiko Tālis

9. Diča Dagnija

10. Eglīte Dace

11. Gailītis Guntis

12. Grāvelsiņš Agris

13. Hauks Rovers

14. Jēgers Ilmārs

15. Kalniņš Jānis

16. Karaseva Mārīte

17. Kuncevičs Raimonds

18. Kunģiļevska Tatjana

19. Ķerģis Agris

20. Miķelsone Agita

21. Opmane Sandra

22. Opmanis Normunds

23. Petrakovs Romans

24. Sidorovs Aleksandrs

25. Stanka Atis

26. Šadurskis Raitis

27. Zeltiņš Andis

28. Ščemeļevs Juris

29. Žagariņa Vigita

1981./1982.m.g. izlaidums

1. Ataudziņš Aldis

2. Ābols Māris

3. Bisenieks Andis

4. Bondars Normunds

5. Dičs Druvis

6. Eglītis Jānis

7. Fokerots Juris

8. Izajs Agris

9. Izajs Dainis

10. Katiševa Anita

11. Kirmužs Didzis

12. Kupce Agnese

13. Laitāns Imants

14. Mičko Sandra

15. Paltiņa Inese

16. Priede Artis

17. Reimane Inese

18. Vīgupe Laura

19. Vītols Ivars

20. Zariņš Artis

21. Zaškevics Juris

1982./1983.m.g. izlaidums

1. Almenovs Vitālijs

2. Cēle Ilona

3. Grāvelsiņš Andis

4. Jurgenberga Evija

5. Kuncevičs Valērijs

6. Ķerģis Jānis

7. Laitāne Solvita

8. Masāne Aigija

9. Mūrnieks Ainars

10. Ozola Aija

11. Paulovskis Sergejs

12. Pēčs Ainārs

13. Priedītis Agris

14. Rācenājs Ivars

15. Rikšs Guntis

16. Rudzītis Agris

17. Skrastiņa Antra

18. Skrubis Ainārs

19. Supe Iveta

20. Ulmanis Ints

1983./1984.m.g. izlaidums

1. Androne Marina

2. Ataudziņa Līga

3. Bērziņš Guntis

4. Breicis Armands

5. Cēlis Dana

6. Dailidjonoka Ļena

7. Eglītis Ivars

8. Jass Inguna

9. Kleina Rita

10. Mastiņa Viveja

11. Mīlenberga Gunita

12. Nesaule Normunds

13. Paulis Edgars

14. Olte Didzis

15. Petrovskis Igors

16. Pētersons Jānis

17. Priede Andis

18. Priedītis Andis

19. Pūle Sandra

20. Reimane Baiba

21. Skutāns Gints

22. Ulaseviča Vita

23. Ulmanis Agris

24. Vāle Signe

25. Vente Vineta

26. Začeste Sandra

27. Zariņa Egita

1984./1985.m.g. izlaidums

1. Bezdelīga Antis

2. Bērziņa Iveta

3. Dudelniece Dace

4. Fišmeisters Andris

5. Grasis Arnis

6. Izaja Dagnija

7. Kalīte Sanita

8. Kalniņa Sandra

9. Kalsons Arnis

10. Karaseva Gunta

11. Ķirsis Ivo

12. Lejiņš Māris

13. Masāne Evija

14. Meļķis Jānis

15. Opmane Laila

16. Peipāns Ainārs

17. Putniņš Vilnis

18. Smilga Daiga

19. Vasiļevska Sanita

20. Vente Anda

21. Vīra Agita

22. Zālīte Solvita

23. Zirnis Juris

1985./1986.m.g. izlaidums

1. Bērziņš Andis

2. Dakse Vivita

3. Daugiša Inguna

4. Erminass Mārtiņš

5. Grasmanis Salvis

6. Jansons Agris

7. Jēkabsons Juris

8. Liezere Aiga

9. Miķelsone Aida

10. Miščenkova Lolita

11. Neija Līga

12. Opmane Gita

13. Ozola Anda

14. Strazdiņa Inese

15. Šķibele Māra

16. Zariņa Lita

17. Žižina Inese