1965 - 1975

1964./1965.m.g. izlaidums

1. Alksnis Pēteris

2. Bankevica Maija

3. Kalniņa Rita

4. Lodziņa Gunta

5. Peiča Vēsma

6. Pundure Zenta

7. Spunde Andris

8. Šulce Gaida

9. Trofimova Dzintra

10. Žižina Mārīte

1965./1966.m.g. izlaidums

1. Andriksons Koknesis

2. Briedis Jānis

3. Derums Guntis

4. Hemmele Jautrīte

5. Kuzmane Antonija

6. Mastiņš Aino

7. Meldere Anda

8. Miķelsone Sarmīte

9. Paeglis Vilnis

10. Roze Vilnis

11. Saikovska Modra

12. Salmiņa Raita

13. Ziemele Dzintra

14. Žižins Juris

1966./1967.m.g. izlaidums

1. Andriksons Viesturs

2. Atlācis Mārtiņš

3. Broks Dailonis

4. Eglītis Vladimirs

5. Eglīte Dzintra

6. Eksto Dailīte

7. Jansone Tamāra

8. Jase Biruta

9. Kalniņa Dzintra

10. Lapsiņš Aldis

11. Ločmelis Vilhelms

12. Logina Valda

13. Melderis Māris

14. Tabaka Dzintra

15. Trofimovs Vilnis

16. Vigovska Maruta

17. Žižina Ruta

1967./1968.m.g. izlaidums

1. Arnītis Jānis

2. Atlāce Rita

3. Baldiņš Aldis

4. Brants Andrejs

5. Čuplova Vera

6. Gusānovs Modris

7. Larnovska Irēna

8. Mastiņa Iveta

9. Matuko Gunārs

10. Mustermane Sarmīte

11. Opmanis Jānis

12. Pacēvičs Eduards

13. Priedītis Vismants

14. Roce Ērika

15. Rozenbergs Ingvars

16. Sidorovs Roberts

17. Šķērstiņa Māra

18. Začests Elmārs

19. Ziemele Sarma

1968./1969.m.g. izlaidums

1. Altberga Inese

2. Andriksone Laimdota

3. Apsītis Valdis

4. Baldiņa Ruta

5. Bāliņš Ziedonis

6. Bušs Aivars

7. Eglīte Anita

8. Eglīte Ilga

9. Ģērmane Klāra

10. Jansons Juris

11. Jēgers Pēteris

12. Lapiņš Imants

13. Mauriņa Anita

14. Namniece Anita

15. Niedrīte Millija

16. Osvalds Ziedonis

17. Peičs Juris

18. Puzulis Jānis

19. Rullis Andris

20. Sidarova Zinaīda

21. Stikute Janīna

1969./1970.m.g. izlaidums

1. Apsītis Jānis

2. Arnova Vēsma

3. Balodis Andris

4. Budovskis Jānis

5. Broks Māris

6. Čuplovs Aivars

7. Eglīte Astra

8. Jansons Andrejs

9. Jansons Valdis (Artūra d.)

10. Jansons Valdis (Pētera d.)

11. Jēgers Edgars

12. Kalvītis Guntars

13. Kromule Maija

14. Meldere Aija

15. Ņemcovs Jānis

16. Sergele Regīna

17. Skujiņa Rudīte

18. Sprangale Alda

19. Skrastiņš Jānis

20. Šadurska Andra

21. Ungurs Alfons

22. Vītols Andris

23. Zālīte Anita

1970./1971.m.g. izlaidums

1. Bendzika Aina

2. Bērziņa Anita

3. Bērziņš Andrejs

4. Bērziņš Juris

5. Bogdānovs Jurijs

6. Buša Dzintra

7. Gailīte Dace

8. Hvate Anita

9. Kirmuža Anita

10. Kirmužs Edvīns

11. Kuzņecova Rita

12. Mednis Jānis

13. Miķelsons Aivars

14. Paegle Mairita

15. Peičs Māris

16. Reihmanis Pēteris

17. Riekstiņš Andris

18. Rozenberga Ligita

19. Siliņa Dzintra

20. Siliņš Uldis

21. Šmite Inese

22. Trofimova Taiga

23. Vāle Anda

24. Vitkovskis Jānis

25. Vīgante Indra

26. Zvērs Guntis

1971./1972.m.g. izlaidums

1. Apsīte Ritma

2. Bērziņa Mudīte

3. Brusova Vija

4. Dainis Jānis

5. Jansone Anita

6. Jēgere Valda

7. Lapsiņš Modris

8. Oboļēvičs Jānis

9. Opmane Mairita

10. Plūme Malda

11. Pogule Līga

12. Rikša Aldis

13. Roce Mārīte

14. Sergele Anna

15. Salmiņš Aino

16. Salmiņš Raimonds

17. Supe Indriķis

18. Šīrants Ziedonis

19. Šteinberga Aija

20. Tēce Haide

21. Točs Andris

22. Vīre Sarmīte

23. Zālītis Jānis

1973./1974.m.g. izlaidums

1. Alainis Valdis

2. Aldiņš Ojārs

3. Amoliņa Antra

4. Antons Aigars

5. Atlācis Ēriks

6. Bankavs Dainis

7. Bluķis Aivars

8. Dudelis Aivars

9. Eglīte Līga

10. Griķis Aldis

11. Jēgers Zigmunds

12. Kalniņa Vēsma

13. Liezers Aivars

14. Mellezers Raitis

15. Mustermanis Jānis

16. Opmane Zinta

17. Opmanis Modris

18. Paeglis Jānis

19. Puzulis Ansis

20. Salmiņš Egons

21. Skreba Antonija

22. Šadurska Inita

23. Vītiņš Uldis

24. Žižina Ilze

25. Žižins Viktors

1974./1975.m.g. izlaidums

1. Bērziņš Ainārs

2. Bērziņa Zaiga

3. Burķīte Ināra

4. Daine Iveta

5. Dominiece Dace

6. Dudele Anita

7. Eglīte Baiba

8. Eglītis Juris

9. Gailīte Ieva

10. Janiša Sandra

11. Jansons Aivars

12. Karasevs Valdis

13. Katiševa Valentīna

14. Kokarēvičs Imants

15. Lapiņa Alda

16. Lukasa Gunta

17. Mālniece Gunta

18. Miķelsone Sandra

19. Mīlenbergs Andis

20. Mozulis Ivars

21. Pogulis Jānis

22. Stumps Agris

23. Sudrabs Jānis

24. Šadurskis Jānis

25. Šubrovska Silvija

26. Vīķe Vera

27. Vīra Vaira