Pirmsskola

Izmaiņas apmeklējuma noteikumos


Pirmskolas izglītības iestādēs no 16. marta darbu turpinās, uzņemot tikai tos bērnus, kuru vecākiem jāstrādā klātienē, kā arī tiem, kuru darba specifikas dēļ nav iespējams attālināti vienlaikus strādāt un nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Pirmsskolas izglītības iestādēs gan mācību procesa laikā, gan ārpus tā darbiniekiem pareizi jālieto mutes un deguna aizsegs.

Sargājot gan darbinieku, gan bērnu veselību, paredzēts, ka pirmsskolas izglītības iestādēs klātienē nodarbinātajiem reizi nedēļā tiek veikts Covid-19 tests.

Tematiskais plāns 2020./2021.m.g.


Septembris – “Es un apkārtējā vide”

Oktobris – “Rudens”

Novembris – “Latvija”

Decembris –“Svētki un tradīcijas - ziemā”

Janvāris – “Ziema”

Februāris – “Profesijas”

Marts – “Veselība”

Aprīlis – “Pavasaris”

Maijs – “Drošība”

Jūnijs – “Vasara”

Jūlijs – “Vasara”

Augusts – “Vasara”

Nodarbības kopējais -sports, mūzika logopēds