Kontaktinformācija

Direktors Ivars Ādamsons,  tel.: +37129487602

Pieņemšanas laiks

Pirmdiena pl. 14.00 - 16.00

Trešdiena pl. 8.00 - 11.00

Citi tikšanās laiki, individuāli vienojoties

Dirktora vietniece izglītības jomā Laura Lilientāle

Pieņemšanas laiks

Pirmdiena pl. 13.00 - 15.00

Piektdiena pl. 8.30 - 11.30

Citi tikšanās laiki, individuāli vienojoties

Direktora vietniece audzināšanas jomā Ināra Krūmiņa

Tikšanās laikis, individuāli vienojoties

Direktora vietniece pirmsskolas grupiņās "Rūķītis" Zane Bagāta, tel.: +37127090532

Tikšanās laikis, individuāli vienojoties

Lietvede Anda Liezere, tel. 64292340

Tikšanās laikis, individuāli vienojoties