Kontaktinformācija

Direktors Ivars Ādamsons, tel.: +37129487602

Pieņemšanas laiks

Pirmdiena pl. 14.00 - 16.00

Trešdiena pl. 8.00 - 11.00

Citi tikšanās laiki, individuāli vienojoties

Dirktora vietniece izglītības jomā Laura Lilientāle

Pieņemšanas laiks

Pirmdiena pl. 14.00 - 16.00

Piektdiena pl. 8.00 - 11.00

Citi tikšanās laiki, individuāli vienojoties

Direktora vietniece audzināšanas jomā Evija Krēmere

Tikšanās laikis, individuāli vienojoties

Lietvede Anda Liezere, tel. 26404674

Tikšanās laikis, individuāli vienojoties