Par skolu

Rubenes pamatskolas attīstība saistīta ar vietu, kur mēs atrodamies. Kocēnu pagasta Rubene ir desmitais kilometrs maršrutā Valmiera - Rīga. Pie mums mācās daudz skolēnu no citām pašvaldībām. Mēs regulāri gan novadā, gan valstī veiksmīgi startējam dažādās mācību olimpiādēs.

Rubenes skolēnus māca 20 skolotāji, mums palīdz 3 tehniskie darbinieki.

Skolā mācās vairāk nekā 100 skolēni no 1. līdz 9.klasei.

2022./2023. m.g. 1.klase

2022./2023. m.g. 2.klase

2022./2023. m.g. 3.klase

2022./2023. m.g. 4.klase

2022./2023. m.g. 5.klase

2022./2023. m.g. 6.klase

2022./2023. m.g. 7.klase

2022./2023. m.g. 8.klase

2022./2023. m.g. 9.klase

Bez ikdienas darba skolā notiek virkne jauku pasākumu. Skolai ir senas ārpusstundu pulciņu tradīcijas: dziedāšana, dejošana, teātra māksla. Parasti pasākumos uzstājas skolotājas Anitas sagatavotais koris un ansamblis.

Mātes dienas jauko, sirsnīgo koncertu papildina plaša skolēnu darbu izstāde - gan stundās, gan pulciņos un brīvajā laikā iespētais.

Ziemassvētku koncerts katru gadu sniedz jaunus pārsteigumus, bet liecību izsniegšanas dienā dodamies uz Rubenes baznīcu, kur mūs uzrunā skolēnu dievkalpojumā.

Mārtiņdienas tirdziņš ienes skolā jauku rosību un našķošanos ar skolas biedru sagādātiem brīnumiem.

Viens no Rubenes pamatskolas rīkotajiem rajona pasākumiem ir "Mazā Zeltene".

Kā savas valsts patrioti atzīmējam valsts svētkus - Lāčplēša dienu un Latvijas dzimšanas dienu -18. Novembri. Regulāri skolā notiek sākumskolas bērnu kopīgie tematiskie pasākumi.

Skolā arī sporta pasākumiem ir savas tradīcijas. Sevišķi populāra sporta spēle ir florbols.

Kopīgi visiem skolā notiek ikgadējā sporta diena kopā ar vecākiem, bet skolēniem neiztrūkstošas ir krosa sacensības un Mazais stiprinieks 11.novembrī. Pēdējos gados mūsu skolēni aktīvi piedalās Kocēnu novada skriešanas sacensībās "Cilpas".

Tiek atzīmēti arī visādi citādi svētki, kā, piemēram, Skolotāju diena, kad skolotāja roku iemēģina 9.klases skolēni, un Valentīndiena.