Projekti

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekts paredzēts, lai ieinteresētu skolēnus tehnoloģiju jomā un sniegtu atbalstu mācībās. No šī projekta finansējuma skolā darbojas pedagoga palīgs un notiek robotikas interešu izglītības pulciņš.

“Skolas soma” 

 Šī projekta ietvaros skolēniem ir iespēja apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, muzejus un teātra izrādes, kā arī vērot kultūras pasākumus attālināti.