Stundu saraksts

Pirmdienas turpmāk (izmaiņas iekrāsotas sarkanas)

Mācību stundu saraksts attālinātām mācībām

5.-9.kl. izceltās stundas- tiešsaistes stunda ar priekšmeta skolotāju (par tās veidu informēs katrs skolotājs individuāli)

Mācību priekšmetos sports, vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas skolotājs e-klases pastā nosūtīs darbu laika periodam pēc skolotāja ieskatiem.

Stundu laiki:

1. stunda 10.00 - 10.30

2.stunda 10.30 - 11.00

3. stunda 11.00 - 11.30

4. stunda 11.30 - 12.00

5.stunda 12.00 - 12.30