Stundu izmaiņas

Stundu saraksts 7.-9.kl. attālināto mācību laikā.

Izceltas tiešsaistes mācību stundas (Google Meet). Pēc skolotāja ieskatiem arī citas stundas var būt tiešsaistē.

Pieslēgšanās saites un uzdotais citās mācību stundās atrodams katras dienas e-klases pastā.

Mācību stundu laiki- ierastie!