Vecāku biedrība

Rubenes pamatskolas vecāku biedrība "Vecāki - Rubenes pamatskolai" izveidota, lai atbalstītu skolēnus un skolu ārpusstundu pasākumos.

Biedrību vada Kaiva Pēča, un biedrība pieņem ziedojumus, kurus izmanto skolēnu apbalvošanā dažādos ārpusstundu pasākumos.

Ziedojumus var veikt:

Vecāki - Rubenes pamatskolai

Reģ.Nr. 40008171430

LV88HABA0551030220529

Maksājuma mērķis: ziedojums, bērna vārds, uzvārds, klase