Skolas dome

Add Headings and they will appear in your table of contents.
Skolas padome nepieciešama, lai nodrošinātu demokrātiskuma principu skolā. Tās sastāvā ir katras klases vecāku pārstāvis, divi skolēnu pārstāvji (skolēnu prezidents un vietnieks) un trīs skolotāju pārstāvji.

2019./2020.m.g.

Skolas padomes vecāku pārstāvji:

1.klase Marika Žuga

2.klase Lolita Cīrule – Plūme

3.klase Dana Markevica (priekšsēdētāja)

4.klase Gunita Mīlenberga

5.klase Anda Čukure

6.klase Kaiva Pēča

7.klase Sandra Denova

8.klase Anta Paegle

9.klase Oksana Kotova - Valdmane