Skolas dome

Add Headings and they will appear in your table of contents.Skolas padome nepieciešama, lai nodrošinātu demokrātiskuma principu skolā. Tās sastāvā ir katras  klases vecāku pārstāvis, divi skolēnu pārstāvji (skolēnu prezidents un vietnieks) un trīs skolotāju pārstāvji.

2023. /2024.m.g.

Skolas padomes vecāku pārstāvji:

1.klase  Olga Baikova

2.klase Lāsma Akūlova

3.klase Valda Cīrule

4.klase Linda Eglīte

5.klase Iveta Skujiņa

6.klase Lolita Cīrule – Plūme

7.klase Baiba Šverna

8.klase Oksana Kotova - Valdmane

9.klase Anda Čukure (priekšsēdētāja)