Vecākiem

Dokumenti


Uzņemšana 1.klasē.


Piesakot bērnu  1.klasē. 

1.03.24 no plkst.8.00 līdz 31.03.24 plkst.17. tiek pieņemti PIETEIKUMI. Iesūtīšana elektroniski epastā rubenes.pamtskola@valmiera.edu.lv, vai izdrukātu iesniedzot klātienē Rubenes pamatskolas lietvedei.

2.Pēc skolas paziņojuma 10 dienu laikā tiek rakstīts IESNIEGUMS.

3.Līdz 10.jūnijam tiks izziņota kopsapulce - tikšanās ar klases audzinātāju, skolas vadību.


 Skolēnu reģistrēšana mācībām Rubenes pamatskolā 2.-9.kl.

Skolēnus uzņem vispārējās pamatizglītības programmā 1. - 9. klasēs bez iestājpārbaudījumiem visa gada laikā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un pārrunām ar administrāciju par skolēna sekmēm.

IESNIEGUMS.Iesniegums kavējuma attaisnojumam

Audzēkņa ziņu lapa

Iekšējās kārtības noteikumi