Grupiņas

Rubenes bērnudārzs

2020./2021.m.g. – 4 grupas, 82 bērni

Grupas:

Jaunākā grupa (līdz 3 gadiem) ”Saulstariņi“

Vidēja grupa (3-4 gadi) “Podziņas''

Vecākā grupa (4-6 gadi) “Odziņas”

Sagatavošanas grupa (5-7 gadi) “Zīļuki”Dienas gaitas 20.21.docx