Vēsture


Pildot Zviedrijas karaļa Kārļa XI rīkojumu par draudžu skolu dibināšanu Vidzemē, 1679.g. Rubenē tika atvērta viena no pirmajām novada skolām.

1823.g. tika uzcelta jauna draudzes skolas ēka. 1872.g. tajā mācījies vēlākais ķīmiķis, akadēmiķis Pauls Valdens. Latvijas brīvvalsts laikos Rubenē darbojās sešu klašu pamatskola.

1965.g. 9. janvārī atklāta tagadējā skola, apvienojot Vaidavas astoņgadīgo, kā arī Rubenes un Ķieģeļu pamatskolu.