Skolotāji

Ivars Ādamsons - skolas direktors

Laura Lilientāle - direktora vietniece izglītības jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ināra Krūmiņa - direktora vietniece audzināšanas jomā, latviešu valodas skolotāja

Evija Krēmere - direktora vietniece audzināšanas jomā, vizuālās mākslas skolotāja, dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Daiga Griķe - sākumskolas skolotāja, latviešu valodas skolotāja

Marika Eglīte - sākumskolas skolotāja, dabaszinību skolotāja

Judīte Saldūksne - sākumskolas skolotāja, angļu valodas skolotāja

Velta Sniķere - ķīmijas un bioloģijas skolotāja

Anita Laicāne - mūzikas skolotāja

Ņina Ādamsone - matemātikas skolotāja

Ļena Kalniņa - krievu un angļu valodas skolotāja

Santa Krasovska - sporta un veselības skolotāja un sociālais pedagogs

Sarmīte Balode - ģeogrāfijas skolotāja

Aiva Gūtmane - vēstures skolotāja

Rihards Bergs- sociālo zinību skolotājs

Iluta Mangulsone - sociālo zinību, datorikas skolotāja, speciālais pedagogs

Vineta Lūse - logopēde

Artis Mellups - tautisko deju interešu izglītības skolotājs