Skolotāji

Ivars Ādamsons - skolas direktors 

Laura Lilientāle - direktora vietniece izglītības jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ināra Krūmiņa - direktora vietniece audzināšanas jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Evija Krēmere -  vizuālās mākslas skolotāja, dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Daiga Griķe - sākumskolas skolotāja, latviešu valodas skolotāja 

Marika Eglīte - sākumskolas skolotāja, dabaszinību skolotāja 

Judīte Saldūksne - sākumskolas skolotāja, angļu valodas skolotāja 

Rudīte Riteniece - ķīmijas un bioloģijas skolotāja 

Evelīna Briede - mūzikas skolotāja

Ņina Ādamsone - matemātikas skolotāja

Ļena Kalniņa - krievu un angļu valodas skolotāja 

Santa Krasovska - sporta un veselības skolotāja un sociālais pedagogs

Sarmīte Balode - ģeogrāfijas skolotāja

Aiva Gūtmane - vēstures skolotāja 

Rihards Bergs- sociālo zinību skolotājs

Viktors Supe - datorikas skolotājs

Gita Delviņa - logopēde 

Artis Mellups - tautisko deju interešu izglītības skolotājs, pedagoga palīgs

Liene Babre - koris