Valsts pārbaudes darbi

2021./2022.mācību gada valsts pārbaudes darbi

3.klases diagnosticējošie darbi


Latviešu valodā

· mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 16. februārim,

· rakstu daļa – 17. februārī;

Matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 23. februārī.


6.klases diagnosticējošie darbi

Latviešu valodā

· mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 15. februārim,

· rakstu daļa - 16. februārī;

Matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 24. februārī;

Dabaszinībās (rakstiski) – 2022. gada 3. martā.


9.klases eksāmeni


Latviešu valodā

· rakstu daļa - 2022. gada 24. maijā,

· mutvārdu daļa - 25. maijā;

Matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 27. maijā;

Svešvalodā-

· rakstu daļa - 2022. gada 1. jūnijā

· mutvārdu daļa - 1. jūnijā;

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 7. jūnijā.