Valsts pārbaudes darbi

2022./2023.mācību gada valsts pārbaudes darbi9.klases eksāmeni


Latviešu valodā

· rakstu daļa - 2023. gada 16. maijā,

· mutvārdu daļa - 17. maijā;

Matemātikā (rakstiski) - 2023. gada 24. maijā;

Svešvalodā-

· rakstu daļa - 2023. gada 1. jūnijā

· mutvārdu daļa - 1. jūnijā;

Starpdisciplinārs pārbaudes darbs - 2023. gada 6. jūnijā.