Valsts pārbaudes darbi

2022./2023.mācību gada valsts pārbaudes darbi9.klases eksāmeni (vērtēšana centralizēti)

Svešvalodā

· rakstu daļa - 2023. gada 24. maijā

· mutvārdu daļa - 24. maijā;

Latviešu valodā

· rakstu daļa - 2023. gada 29. maijā,

· mutvārdu daļa - 30. maijā;

Matemātikā (rakstiski) - 2023. gada 6. jūnijā;