Valsts pārbaudes darbi

2022./2023.mācību gada valsts pārbaudes darbi 

 9.klases eksāmeni (vērtēšana centralizēti)

Svešvalodā

·        rakstu daļa - 2023. gada 24. maijā

·        mutvārdu daļa - 25. maijā;

Latviešu valodā

·        rakstu daļa - 2023. gada 29. maijā,

·        mutvārdu daļa - 30. maijā;

Matemātikā (rakstiski) - 2023. gada 6. jūnijā;