Valsts pārbaudes darbi

2023./2024.mācību gada valsts pārbaudes darbi 

 9.klases eksāmeni (vērtēšana centralizēti)

Angļu valodā

·        rakstu daļa - 2024. gada 22. maijā

·        mutvārdu daļa - 22. - 24. maijā;

Latviešu valodā

·        rakstu daļa - 2024. gada 28. maijā,

·        mutvārdu daļa - 27.-30. maijā;


Matemātikā (rakstiski) - 2024. gada 4. jūnijā;


Starpdicsiplinārais diagnosticējošais darbs no 22. līdz 26. aprīlim


Iepriekšējā mācību gada pārbaudes darbi skatāmi šeit.

Valsts izglītības satura centra informatīvs vebinārs skatāms šeit.