Karjeras izglītības pasākumi

Karjeras pasākumu plāns (karjeras izgl.).docx