Karjeras izglītība

Rubenes_psk_karjeras_PROGRAMMA_1_9_klasei (2).docx

Karjeras projekta darbs attālināti

Pedagoģe karjeras konsultante E.Gulbe izmantojot e –klases pasta iespējas, veic skolēnu interešu un vajadzību izpēti sagatavotās aptaujas anketās, rekomendē izglītojamiem patstāvīgi veikt savu interešu, spēju, vajadzību, vērtību pašizpēti izmantojot interneta vietnes niid.lv, nva.lv, viaa.lv, ieklausīties sabiedrībā atzītu personību viedokļos un ieteikumos par karjeras plānošanu.

Laikā, kad ekonomikas izmaiņas būtiski ietekmē darba tirgu, profesiju pieprasījumu, izglītošanās formu un saturu, aicinu turpināt iepazīties ar jaunākajām profesijām vietnē profesijupasaule.lv Konsultante e-klases pastā izglītojamiem un vecākiem izsūtīs aktuālo informāciju par attālinātu atvērto durvju apmeklēšanu virtuāli. Attālinātā režīma apstākļos pedagoģe karjeras konsultante (pkk)sagatavos izglītojamiem dažādus materiālus (piemēram, noderīgas saites, filmas, videomateriālus) un ar paskaidrojošu vēstuli nosūtīs e-klasē.

Konsultante Edīte Gulbe sniedz attālinātas individuālas karjeras konsultācijas pa telefonu 29233649 katru darba dienu no plkst.13.00 – 17.00

K komanda par karjeru Rubenē

Jaunā mācību gada 1.oktobris Rubenes pamatskolā iesākās ar atraktīvām, jautrām klases kolektīvu saliedējošām aktivitātēm, kuras vadīja K komanda karjeras atbalsta pasākumos “Šarādes par profesijām” 1. – 5.klasei un “Karjeras puzle” no 6. – 9.klasu skolēniem. Improvizācijas aktieru - “K” komandas vadībā jaunāko klašu skolēniem bija iespēja izspēlēt izglītojošas profesiju etīdes. Profesiju, kuru izspēlēt etīdēs, ierosināja skolēni, domājot par savu nākotnes profesiju – ugunsdzēsējs, policists, skolotāja, friziere. Skolēni kopā ar aktieriem izspēlēja profesijas pārstāvjus kā negatīvā, tā pozitīvā tēlā, parādot vispārīgās prasmes, kuras nepieciešamas jebkurā profesijā - komunikācija, sadarbība, lēmumu pieņemšana.

Savukārt vecāko klašu skolēni, darbojoties komandās, piedalījās Karjeras spēlē, kurā salika konkrētai profesijai (IT speciālists, ārsts, pavārs) nepieciešamās vispārīgās un specifiskās prasmes lielajā karjeras vadības prasmju puzlē.

Jaunieši kopā ar aktieriem diskutēja par prasmēm un spējām, kuras nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem, saviem nākotnes izglītības un profesiju izvēles plāniem. Pasākumi tika realizēti ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansiālu atbalstu.

Karjeras izglītošana Rubenes pamatskolā 2018./2019.mācību gadā

2018./2019.mācību gadā karjeras attīstības atbalsta darbs skolā tika realizēts ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansiālu atbalstu. Karjeras atbalsta pasākumos piedalījās no 1. – 9.klases skolēni. Mācību gada laikā skolēni iepazinušies ar dažādām tautsaimniecības nozarēm un jomām, skolēni apmeklēja uzņēmumus un iepazinās ar profesijām: Valmieras drāmas teātrī, z/s „Zilūži”, pārtikas produkcijas ražošanas veiksmes stāstiem, meistarklases ar mākslas- vizuāli plastiskās ražošanas meistariem. Vērtīgu personīgo pieredzi jaunieši 7.– 8.klases ieguva personības izaugsmes treneres D. Siliņas vadītā karjeras atbalsta pasākumā „Nākotnes horizonts”. Nodarbības laikā jaunieši guva pieredzi savu iekšējo resursu un vērtību definēšanas vingrinājumos.

Īpaši interesants karjeras izglītošanas pasākums bija ”Karjeras iespējas mašīnbūves nozarē”. Metālapstrādes jomai tehniski iekārtota autobusā (Tehnobuss) jaunieši iepazinās ar mašīnbūves nozares profesijām, tālākizglītības iespējām. Jauniešu interesi īpaši piesaistīja mūsdienīgās ražošanas iekārtas, robotiem, 3D printeri u.c.

Individuālās konsultēšanas iespēja tiks sniegta skolēniem no 2019./2020.mācību gada.

Projekts tuvojas noslēgumam, 2019./2020. mācību gads vēl tiks finansiāli atbalstīts.

2018.gada karjeras dienas

Ik gadu oktobris ir laiks, kad skolās īpaša loma ir karjeras izglītībai. Arī šis gads nav izņēmums. Skolēniem bija iespēja iepazīt gan dažādu profesiju pārstāvjus, gan pašiem praktiski darboties.

5. oktobrī Rubenes ciemā viesojās Tehnobuss. 5.-9.klašu skolēni iepazinās ar karjeras iespējām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē.

9. oktobrī 5.-. klašu skolēni tikās ar ZS “Zilūži” pārstāvi, savukārt 7.-9.kl. skolēni devās uz Kocēnu kultūras centru, kur bija ieplānota tikšanās ar Kocēnu novada attīstības nodaļas speciālistiem.

10. oktobrī 6.-7.klašu skolēni piedalījās nodarbībās, ko vadīja speciālisti no Latvijas Lauku konsultāciju centra zivsaimniecības popularizēšanai. Skolēni ne tikai ieguva zināšanas par zivjsaimniecību Latvijā, bet kopā ar speciālistiem apguva prasmes makšķerēšanā.

Paši mazākie skolēni darbojās praktiski, apguva iemaņas ādas apstrādes tehnoloģijā un māla veidošanā kopā ar mūsu novadā dzīvojošajām māksliniecēm – Ilzi Gulbi un Zani Melnaci - Priednieci. Klases stundās kopā ar audzinātājām pētīja prasmes, kādas nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem.

Šie pasākumi tika organizēti sadarbībā ar projektu 8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras attīstības atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".


Informāciju sagatavoja Rubenes pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Iveta Klāva