Atbalsta personāla darba grafiks

Atbalsta personāla darba laiks skolā un pirmsskolas izglītības iestādē (PII)

Pirmdiena

Speciālais pedagogs skolā

Otrdiena

Speciālais pedagogs skolā

Trešdiena

Speciālais pedagogs PII

Ceturtdiena

Speciālais pedagogs PII

Piektdiena

Speciālais pedagogs skolā