Mācību darbs

Stundu laiki:

1.stunda 8.50 - 9.30

2.stunda 9.40 - 10.20

3.stunda 10.30 - 11.10

4.stunda 11.20 - 12.00

Pusdienas

5.stunda 12.30 - 13.10

6.stunda 13.20 - 14.00

7.stunda 14.10 - 14.50

8.stunda 15.00 - 15.40

Rubenes pamatskola īsteno divas pamatizglītības programmas:

· pamatizglītības programma (21011111);

· speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611).