Mācību darbs

Rubenes pamatskola īsteno divas pamatizglītības programmas:

· pamatizglītības programma (21011111);

· speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611).