pārbaudes darbu plānojums

Pārbaudes darbu plānojums


Zemāk redzams summatīvo  pārbaudes darbu plānojums. Tie ir pārbaudes darbi, kuri tiks vērtēti ballēs. Pa vidu šiem darbiem būs arī vērtējumi procentos, kas gala vērtējumu semestrī vai gadā neietekmē, tomēr norāda, cik gatavs pārbaudes darbam ir skolēns, kā arī norāda, kas vēl jāmācās.

Skolas dzīve ir pasākumu, izmaiņu un pārsteigumu pilna, tāpēc, protams, iespējamas izmaiņas šajā grafikā. Konkrētu tuvākā pārbaudes darba laiku iespējams redzēt e-klasē.

Summatīvo vērtēšanas darbu plāns