Izmaiņas skolēnu autobusa kursēšanas laikā!

Autobuss pēc stundām:

15.30 - Baldieši

16.05 - Vaidava

Skolā darbu uzsāk medicīnas māsa Alla Semeņuka.

7. oktobrī skolēnu svēršana un mērīšana.


Skolā pieejamas psihologa konsultācijas

Psihologa darba laiks:

Otrdiena 8.00-14.00

Trešdiena 8.00-14.00

Vineta Fleminga

mob. 29408037


Mainīti stundu laiki skolēnu plūsmas regulēšanai!

Sadaļā Stundu saraksts ievietots stundu saraksta projekts 1.semestrim.


Vecāku atbildība -

piesardzības pasākumu īstenošanas plānā, Covid-19 infekcijas profilaksei.

1. Skolā ierodas TIKAI vesels bērns.

2. Rīkoties atbildīgi, sazināties ar ģimenes ārstu, ja novērojamas veselības problēmas; iesnas, klepus, sāpes kaklā, “slikta dūša”, paaugstināta temperatūra.

3. Ja saņemta informācija no skolas par skolēna veselības stāvokļa pasliktināšanos un izolāciju , ierasties skolā 1 stundas laikā, būt gatavam transportēt bērnu uz mājām.

4. Ievērot noteikumu, ka skolēna atgriešanās skolā pēc mācību pārtraukšanas klātienē TIKAI ar ģimenes ārsta vai cita ārstējošā ārsta atzinumu.

5. Rūpēties ģimenē, mājās, pagalmā, lai tiktu ievēroti drošības pasākumi, ievērojot pamatprincipus – distancēšanās, higiēna, veselības stāvokļa kontrole.


Nepiederošās personas skolā,

papildinājums – Covid-19 infekcijas profilakses laikā.

1.Sveši cilvēki (nepiederošas personas) skolas telpās netiek ielaisti! Nepieciešamības gadījumā vizīte jāpiesaka iepriekš skolas vadībai vai klases audzinātājam.

2. Skolēnu vecāki, pārstāvji savu ierašanos saskaņo ar klases audzinātāju, skolas vadību – tikšanās vieta (atsevišķa telpa vai skolas teritorija pie ārdurvīm) tiek saskaņota sarunas laikā.

3. Vecāki , kuri ieradušies , lai sagaidītu savus bērnus pēc skolas vai citā laikā, paziņo savu ierašanos klases audzinātājam un ierodas norādītā laikā. Vecāku patvaļīga pārvietošanās pa skolas gaiteņiem, telpām nav pieļaujama.

4. Bērna sagaidīšana dežuranta norādītā vietā (ārpus skolas). Dežurants vai klases audzinātājs pavada skolēnu līdz vecākam.

2019./2020.mācību gads

Šis gads Rubenes pamatskolai bijis nozīmīgs- veiksmīgi akreditēta skola, gūti labi rezultāti mācību olimpiādēs, un, kā jau visiem, atmiņā paliks arī mācības attālināti.

Līdz pat martam skolas dzīve ritēja ierastajās sliedēs – mācību darbs, pulciņi, mācību ekskursijas un pasākumi, paspējām arī projektu dienās iepazīt dažādas profesijas. Paralēli, gatavojoties akreditācijai, pastiprināti tika pārskatīti dažādi nolikumi, kārtības un citi dokumenti. Tikko kā bija beidzies akreditācijas process, sākās mācības attālināti. Šajā sakarā vēlamies pateikt paldies skolotājiem, vecākiem un skolēniem, jo šis process viennozīmīgi bija kaut kas jauns, kaut kas izaicinošs un kaut kas nogurdinošs. Bet kopā mums tas izdevās!

Lai gan lielākā daļa olimpiāžu bija paredzētas tieši pavasarī, kad valstī tika noteikta ārkārtas situācija, paspējām gūt arī labus rezultātus pirms tam.

Jau rudenī 3.klases skolnieks Reinis Eglītis Valmieras konkursā “Teci, teci, valodiņa” tika pie titula “Lielais stāstnieks”, iekļūstot 2. kārtā un iegūstot ceļazīmi uz Rīgu. Konkursam viņu gatavoja skolotāja Judīte Saldūksne.

Savukārt 7.klases skolēns Ričards Liepiņš, piedaloties atklātajā angļu valodas olimpiādē, arī tika 2.kārtā, kura norisinājās Rīgā. Paldies skolotājai Ļenai Kalniņai!

Elīza Markevica ieguva 2.vietu 5.-8.klašu matemātikas olimpiādē, bet Emīlija Roce šajā olimpiādē ieguva atzinību. Meitenes gatavoja skolotāja Ņina Ādamosne.

Labi veicies arī Patrīcija Jaunzemei, viņai atzinība 5.un 6.klašu dabaszinību olimpiādē (skolotāja Velta Sniķere), kā arī veiksmīga dalība (izvirzīšana 2.kārtai) vizuālās mākslas konkursā "Radi rotājot". Šāds pats rezultāts vizuālās mākslas konkursā arī 7.klases skolniecei Amandai Brodei un 6.klases skolniecei Nellijai Priedītei. Konkursam meitenes gatavoja un kopā ar meitenēm vizuālās mākslas pulciņā visu gadu aktīvi darbojās skolotāja Daiga Priedīte.

Domājot par nākamo mācību gadu, aktīvi gatavojamies jaunā mācību satura ieviešanai, kas gaidāms 1., 4. un 7.klasē. Tiek plānots, kā apgūt programmas, kā integrēt dažādus mācību priekšmetus un kā sadarboties mācību jomas un skolas ietvaros. Tāpat gatavojamies nākamā gada 1.klasei, kurā šobrīd plānoti 10 skolēni.

Kopumā vēlamies teikt paldies vecākiem un skolēniem par veiksmīgu sadarbību! Šis noteikti bijis citādāks gads, kuru atcerēsimies. Tagad – uz priekšu, jo nākotnē vēl ne mazums izaicinājumu!


kocēnu novada "Laba skolēna stipendiju" 2.semestrī ieguva šadi skolēni:

Lauma Līva Čukure

Patrīcija Jaunzeme

Evelīna Kromane

Asnāte Pēlmane

Nellija Priedīte

Nikola Čermeņeva

Laura Vīksna

Laura Gasparena

Kristaps Ādamsons

Sanija Bureņa

Ance Spolīte

Sintija Šnore

Diāna Valdmane

"zelta stipendiju" 2. semestrī ieguvuši šādi skolēni:

Elīza Markevica

Emīlija Roce

Madlēna Rozīte

Elizabete Herbsta

Mārtiņš Neija

Šo skolēnu vidējā atzīme ir 9 balles un augstāk.

sākumskolas skolēni, kuri īpaši labi mācījušies

1.klase

Laura Gaile

Markuss Bērziņš

Selīna Evelīna Karlsone

Jēkabs Stepiņš

Dans Vasiļevskis

Kate Žuga

Madis Grohjackis

2. klase

Jānis Saldūksnis

3.klase

Kārlis Markevics

Reinis Eglītis

Lauris Stepiņš

Keita Giptere

Emīlija Vektere

4.klase

Jūlija Eglīte

Artūrs Bratčikovs

Ričards Valdmanissportiskā izaicinājuma rezultāti

Sveiciens mātes dienā!


Sportiskā izaicinājuma rezultāti

salidojums tiek pārcelts

Ņemot vērā valstī un pasaulē notiekošo, Rubenes pamatskolas salidojums tiek pārcelts.

Par salidojuma datumu informēsim!

Bet noteikti uz tikšanos! ☺️

Sportiskā izaicinājuma pirmie rezultāti

Tā mēs mācāmies attālināti...

Dans, 1.kl., Reinis 3.kl., Jūlija 4.kl. un Mikus 4.kl.

Amanda 7.kl.

Ralfs un Rainers 7.kl

Mikus 4.kl.

Jānis 2.kl.

Vēlējās palikt anonīms

Jēkabs 1.kl.

Markuss 1.kl.

Laura 1.kl.

Keita 3.kl.

Dans 1.kl.

Kārlis 3.kl. un Elīza 5.kl.

Roberts 1.kl., Ģirts 2.kl., Ronalds 4.kl. un Uldis 5.kl.

Ralfs 4.kl.

Roberts 2.kl.

Jūlija 4.kl. un Reinis 3.kl.

Ralfs 4.kl.


Laura 1.kl.

Lai uzmundrinātu viens otru un iedvesmotu, ļoti gaidu vēl kādus jūsu foto, kuros mācāties!

Sūtiet: Whatsapp 29480863 (mācību pārzine Laura)

P.S. Nākamnedēļ būs skolotāju fotogrāfijas! :)


IZAICINĀJUMS!

Attālinātā mācību procesa laikā IZAICINU visus skolēnus uz aktīvu kustēšanos svaigā gaisā!


Vēlot izdošanos,

sporta skolotāja Santa :)

Informācija vecākiem!

Kocēnu novada dome informē ģimenes ar bērniem, kuri apmeklē Kocēnu novada izglītības iestādes un kuras nonākušas grūtībās ārkārtējās situācijas ietekmē, par iespēju saņemt atbalstu pārtikas pakas veidā:

Kocēnu novada izglītības iestādes, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestādes, informē izglītojamo vecākus par iespēju saņemt pašvaldības organizētās pārtikas produktu pakas (1 paka nedēļā katram bērnam 13,00 eiro apmērā), ja vecāki paši finansiāli nespēj nodrošināt bērnam ēdināšanu attālinātajā mācību procesa laikā;

Saņemto informāciju (bērna vārds un uzvārds, faktiskās dzīvesvietas adrese un kontakttālrunis) no bērnu vecākiem izglītības iestāde apkopo un elektroniski nosūta Kocēnu novada domes Sociālam dienestam uz adresi: soc.dienests@kocenunovads.lv līdz 1. aprīlim plkst. 17.00;

1.Izmantojot pieejamo datu bāzi, Sociālais dienests apstrādā iesniegto informāciju un izveido ģimeņu sarakstu ar nepieciešamo pārtikas produktu paku skaitu, ņemot vērā kopējo bērnu skaitu ģimenē;

2.Sociālais dienests sniedz informāciju ēdināšanas uzņēmumam SIA “Vectēvs” par nepieciešamo pārtikas produktu paku skaitu;

3.SIA “Vectēvs” sagatavoto pārtikas produktu paku nogādāšanu ģimenēm organizē izglītības iestādes;

4.Par izmaiņām pārtikas produktu paku nodrošināšanā bērnu vecāki turpmāk informē klases/grupiņas audzinātāju;

Pārtikas produktu pakas ģimenēm tiks nodrošinātas uz Covid-19 izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku, bet ne ilgāk kā līdz 2019./2020. mācību gada noslēgumam.

Informācija par attālinātu mācību procesu e-klases pastā

Ieteikumi vecākiem

1. Attālināta mācīšanās nozīmē lielāku pašvadību skolēnam. Attālināta mācīšanās nenozīmē klātienes nodarbību pārnešanu tiešsaistē. Tā vairāk līdzinās pašu vadītām mācībām, sekojot skolas un skolotāja norādījumiem. Saprotami, ka šajā laikā būs apgūts mazāks mācību satura apjoms nekā klātienes mācībās, jo vienlaikus jāpierod pie jauna mācīšanās veida. Skolēna sniegumu atkal vērtēs ar atzīmēm, atsākoties klātienes mācībām.

2. Aktīvi interesējieties par skolas plānoto mācību norisi. Noskaidrojiet, kas skolēnam būs jādara, kādā grafikā, kādi mācību materiāli un tehnoloģiskais nodrošinājums viņam būs nepieciešams, kā notiks regulāra saziņa ar skolotāju par darāmo un sniegumu.

3. Vienojieties par ģimenei reālāko mācīšanās modeli. Apstākļi katrā ģimenē atšķiras. Skolas rēķinās, ja tehnoloģijas ģimenē nav pieejamas vai jādala. Ja nav citas iespējas, skolotājs var telefoniski informēt skolēnu un vecākus par piekļuvi mācību līdzekļiem, darbu iesniegšanas kārtību. Mācībām izmantojamas arī grāmatas, drukāti mācību materiālu komplekti.

4. Meklējiet atbalstu kopā. Sazinieties ar klases audzinātāju, ja nepieciešams papildu tehnoloģiskais atbalsts. Sadarbība ir ļoti nozīmīga kritiskās situācijās.


5. Palīdziet bērnam / jaunietim iekārtot mācību vietu. Pārliecinieties, ka bērnam ir patstāvīga vieta, kur netraucēti mācīties. Sakārtojiet aprīkojumu, lejuplādējiet nepieciešamās lietotnes. Pārbaudiet, vai skolotājs varēs dzirdēt jūsu bērna teikto dažādos tiešsaistes risinājumos vai telefoniski. Kopā ar bērnu izmēģiniet vidi, tehnoloģijas, pavingrinieties, kā viss darbojas.

6. Izplānojiet bērna / jaunieša mācību dienu kopā. Kad esat iepazinušies ar skolas plānu mācību īstenošanai, kopā ar bērnu izplānojiet regulāru dienas ritmu un uzstājiet, lai to ievērotu, līdzīgi kā tas notiktu klātienes mācībās.

7. Sekojiet skolēna līdzdalībai mācībās. Palīdziet bērnam sekot līdzi paveiktajam – veidot ieradumus mācīties saskaņā ar dienas plānu, veikt uzdevumus dotajos termiņos. Pārrunājiet, ko bērns iemācījies, skolotājs uzdevis vai kādu vērtējumu izteicis.

Plānojiet, lai katru dienu izkustētos. Pārliecināties, lai katru dienu bērns / jaunietis pēc iespējas iesaistītos fiziskajās aktivitātēs. Ja apstākļi un iespējas to pieļauj, dariet to kopā

Būsim atbildīgi un aktīvi!

Nevienam nav jaunums, ka ir jāmazgā rokas daudz un bieži, īpaši pēc publisku vietu apmeklēšanas un pirms ēšanas. Jārūpējas par savu veselību un imunitāti (nav nekāda jauna recepte, visas labi zināmas patiesības – pilnvērtīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, kvalitatīvs miegs, uzturēšanās svaigā gaisā, prāta higiēna).

Tā kā daudziem atcelto ceļojumu dēļ atkrīt plānotie aktīvās atpūtas braucieni uz kalniem vai dienvidu kūrortiem, tos noteikti drīkst un vajag aizstāt ar citām sportiskām aktivitātēm. Galvenais noteikums ir viens – atpūsties vai sportot svaigā gaisā. Svaigs gaiss nepieciešams gan labai pašsajūtai, noguruma mazināšanai, imunitātes nostiprināšanai. Kamēr jaunieši laiku pavada ārā, var kārtīgi izvēdināt māju.

Biežāk izvēlētās fiziskās aktivitātes svaigā gaisā ir dažādas intensitātes pastaigas, soļošana, skriešana, riteņbraukšana, skrituļslidošana.

Viens no priekšnoteikumiem, lai no fiziskajām nodarbībām gūtu gan fizisku, gan emocionālu labumu, ir attieksme pret to, ko darāt. Tādēļ nepieciešams atrast tādu fiziskās aktivitātes veidu, kurš pašam ļoti patīk un no kura iespējams gūt pozitīvas emocijas. Iesaistiet savās aktivitātēs arī sev tuvos cilvēkus – ģimeni.

Lai priecīgs prāts un laba veselība visiem mums!

Sporta skolotāja Santa

Tautas bumbā un stafetēs Valmieras un novadu skolu konkurencē mūsu skolēni izcīnījuši 2.vietu! Mazi cinīši gāž lielus vezumus!

Paldies sporta skolotājai Santai Krasovskai!

Savukārt Patrīcija Jaunzeme, Nellija Priedīte un Amanda Paula Brode Valmieras pilsētas un novadu izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkursa "Radi rotājot" ietvaros veidoja kopīgu darbu "Sakta". Meiteņu kopdarbs tika atzinīgi novērtēts un ir viens no 16 darbiem (kopā tika iesniegti 80 darbi), kas tiek izvirzīts 2.kārtai Vidzemes zonā. Meiteņu darbs būs apskatām Vaidavas kultūras kultūras un amatniecības centrā no 21. līdz 28. aprīlim. Paldies skolotājai Daigai Priedītei par meiteņu gatavošanu konkursam!

25.martā Rubenes sporta zālē Valmieras pilsētas un starpnovadu turnīrs badmintonā!

Nolikumu skatīt šeit.

Veiksmīga dalība matemātikas olimpiādē

14.februārī matemātikas mīļotājas - 5.klases skolnieces Emīlija Roce un Elīza Markevica- piedalījās Valmieras pilsētas un novadu olimpiādē matemātikā. Meitenes godam cīnījās visu atvēlēto laiku (piecas stundas), un ne velti! Elīza Markevica olimpiādē ieguva 2.vietu, bet Emīlija Roce - atzinību. Paldies meitenēm, kuras cītīgi visa gada garumā papildus mācījās, un skolotājai Ņinai Ādamsonei, kura meitenes gatavoja!

Projektu dienas

No 12. līdz 14. februārim skolā norisinājās projektu dienas, veltītas tēmai "Karjera".

12. februārī 2.-4.klašu skolēni devās iepazīt, kādu profesiju pārstāvju strādā tuvākajos uzņēmumos - "Mazais Ansis", "Lat Met", Rubenes autoserviss. Paldies uzņēmumiem par atsaucību!

4. klases skolēni iepazinās ar ceha vadītāja, sagādnieka, CNC operatora, krāsotāja, lietvedes profesijām. Audzēkņi redzēja darbinieku ikdienu un noskaidroja šo profesiju atbilstību tirgus tendencēm.

Tāpat skolēni iepazina uzņēmumu, tā darbības veidus un virzienus, apskatīja gatavo produkciju, izzināja par uzņēmumā profesijām, to darba īpatnībām un apstākļiem. Pārsteidzoši bija tas, ka ļoti nelielās ražošanas telpās, strādājot ar jaunām, modernām tehnoloģijām un iekārtām, var izgatavot liela izmēra produktus. Skolēni iepazina arī šīs iekārtas, vēroja uzņēmuma darbinieku ražošanas procesa paraugdemonstrējumus un paši varēja izmēģināt, kādu no iekārtām.

Pateicība Aigaram Šuvcānam par sadarbību, izpratni, par detalizētu izklāstu!

2.-6. klašu skolēni guva daudz jaunu zināšanu par elektrību- kas ir elektrība, kur tā rodas, kā izveidot dažādus slēgumus, kādi drošības noteikumi jāievēro, darbojoties ar elektroierīcēm. Nodarbības beigās iegūtas zināšanas tika pārbaudītas, izmantojot interaktīvās balsošanas pultis.

Savukārt 7.-9. klašu skolēni veica dažādus eksperimentus ar īpašu elektronikas konstruktoru palīdzību, kā arī apguva 3D modelēšanas un 3D printēšanas pamatus. Skolēni paši pamēģināja nodarboties ar telpisko modelēšanu un secināja, ka, izmantojot modernākās tehnoloģijas, šis process nav nemaz tik sarežģīts.

Rubenes pamatskolas 2.-9. klašu skolēni 13. februārī devās izglītojošā ekskursijā. Vispirms tika apmeklēts interešu izglītības centrs ,,Lielvārdi”, kur skolēniem tiek piedāvātas interaktīvas izglītojošas nodarbības par dažādām tēmām. Nodarbību vadītāja pavadībā skolēni sākumā apguva teorētiskās zināšanas katrā konkrētajā tēmā, tad mēģināja tās nostiprināt praksē ar dažādiem eksperimentiem. Foto galerija šeit: Projektu dienu ekskursija

Pēc nodarbībām interešu centrā skolēni devās uz Skrīveru pārtikas kombinātu — vecāko konfekšu “Gotiņa” fabriku Ziemeļeiropā. Izzinošā un gardā ekskursija bija lieliska iespēja gan izzināt uzņēmuma vēsturi, gan apskatīt senos darbarīkus, gan pašiem ietīt un iesaiņot konfektes līdzņemšanai. Protams, tika saņemts arī sertifikāts- apliecinājums pirmo iemaņu apgūšanai konfekšu ,,Gotiņa” ražošanā.

Skolēni apskatīja arī Lielvārdes pilsdrupas, pavadīja laiku pie Daugavas, priecājoties par tās plašumu, redzēja Spīdolas bluķi un milzu akmeni- Lāčplēša gultu.

Ikviena šāda ekskursija ir lieliska iespēja ne tikai iegūt jaunas zināšanas un prasmes, bet arī tuvāk iepazīt ievērojamas vietas savā Tēvzemē.

Ekskursijas finansējumam tika piesaistīti projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (Tehnoloģiju gads) līdzekļi.

Profesijas izvēle

14.februārī skolā viesojās tuvākās skolas, kurās iespējams turpināt iegūt izglītību pēc pamatskolas, - Valmieras Valsts ģimnāzija, Valmieras 5.vidusskola, Valmieras Viestura vidusskola, Valmieras tehnikums un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola.

Tāpat skolēni pētīja dažādas profesijas, noskaidrojot, kur un cik ilgi jāmācās, lai iegūtu konkrēto amatu, kādi ir darba pienākumi, instrumenti, cik pieprasīta šī profesija ir utt. Tāpat bija iespēja iepazīties ar nākotnes profesijām, izmēģinot 3D brilles un robotikas LEGO.

Foto galerija šeit: Projektu dienas.

Atklātais konkurss svešvalodās

2020.gada 25. janvārī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā norisinājās Atklātais konkurss svešvalodās, kas pulcēja dalībniekus no visiem Latvijas novadiem. Lai piedalītos konkursa 2.kārtā, bija jāveic 30 uzdevumi tiešsaistē un jāgaida uzaicinājums uz dalību finālā. Vairāki 7.klases skolēni tos izpildīja ar labiem panākumiem, taču visattapīgākais izrādījās Ričards Liepiņš, kurš tika uzaicināts uz konkursu Rīgā, kur piedalījās 212 skolēni.

Esmu gandarīta strādāt ar motivētiem un zinātkāriem skolēniem, būt viņiem noderīga! Paldies vecākiem par atbalstu!

Ļena Kalniņa- Rubenes pamatskolas angļu valodas skolotāja.

Pirmdien, 20.janvārī, Rubenes pamatskolas skolotāji iepazinās ar uzņēmuma Officeday piedāvātajām informāciju tehnoloģijām izglītībā (skārienjutīgu interaktīvo ekrānu, digitālo mācību līdzekli mozaBook un 3D brillēm). Ļoti ceram tuvākajā laikā iegādāties vismaz vienu šādu mācību līdzekli.

15. janvārī 3. un 4.klase devās uz dabas un tehnoloģiju parku "URDA", lai praktiski eksperimentētu un uzzinātu daudz kā jauna par tēmu "GAISS". Fotogaleriju skaties šeit: Urdas skolā 3. un 4.klase

9. janvārī Rubenes pamatskola svin savu dzimšanas dienu. Šogad jau 55 gadu jubileju.

Nelielā svinīgā pasākumā tika dziedātas dziesmas, veltīti novēlējumi skolai un, protams, ēsts svētku kliņģeris.

Programmēšana Rubenes pamatskolā

Rubenes pamatskolā datorika tiek apgūta no 2. klases. Šajās nodarbībās skolēni apgūst ne tikai pamatprasmes darbā ar datoru, bet arī iepazīstas ar programmēšanu.

Lai skolēni varētu arī praktiski pielietot gūtās zināšanas, sadarbībā ar Valmieras Pārgaujas sākumskolu, tika iegādāti divi robotu komplekti sākumskolas skolēniem. Ar šo robotu palīdzību skolēni var aizraujoši apgūt ne tikai programmēšanas pamatus, bet arī citus mācību priekšmetus.

Veselību, izturību, zinātkāri un mīlestību Jaunajā gadā!

Skolā tiekamies 6. janvārī- sākas 2. mācību semestris. :)

Līdz otrdienai,

17. decembrim pl .12.00,

1. semestra atzīmju izlikšana!

Ceturtdien, 19.12. 2019. pl. 17.00, Svētku koncerts un diskotēka


Skolēnu autobuss parastajā maršrutā:

13.10 no Vaidavas

13.40 no skolas Baldiešu virzienā

14.30 - mēģinājums

17.00 - koncerts. Laipni aicināti vecāki, brāļi, māsas un vecvecāki!

Pēc koncerta vecākiem iespēja kopā pavadīt laiku pie pašu sarūpēta cienasta.

Pēc diskotēkas autobuss mājup:

21.00 - virzienā uz Baldiešiem

21.30 - virzienā uz Vaidavu

Piektdien, 20. decembrī

8.50 - svētku brokastis

9.10 - liecību izsniegšana

9.45 - iespēja apmeklēt skolēnu dievkalpojumu Rubenes baznīcā

10. 30 - autobuss maršrutā uz Baldiešiem

11. 10 - autobuss maršrutā uz Vaidavu

Skolēnu brīvlaiks no 21. 12. līdz 5.01.

Reinis Eglītis- Rubenes pamatskolas Lielais stāstnieks

Sestdien, 7. decembrī, Rīgā, Rīgas Latviešu biedrības namā, norisinājās 23. Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa 2019 ” fināls, kurā piedalījās arī mūsu 3.klases skolnieks Reinis Eglītis.

Lai varētu šeit startēt, bija jāpiedalās Valmieras novada pusfinālā, kurā Reini atzinīgi novērtēja un izvirzīja dalībai Rīgas konkursā.

Lepojamies! :)

Ceturtdien, 5.12., 2019., bērniem skaļi saucot: "Eglīt, lūdzu, iemirdzies!", tika iedegta Rubenes ciema egle pretī skolai. Bērni eglītē kāra sniegpārslas, gāja rotaļās un cienājās ar rūķu atnestajiem našķiem. Lai gan sniedziņš bija jau nokusis, eglīte, kopā būšana, dziesmas un našķi uzbūra Ziemassvētku noskaņu.

Mūsu sporta skolotāja - viena no trim labākajiem Latvijas sporta skolotājiem!

Izglītības un zinātnes ministrija katru gadu organizē konkursu “Gada sporta skolotājs”, kura 1. kārtā tiek vērtēta skolotāju darba pieredze, papildizglītība un ārpusstundu, ārpusskolas darbs. Konkursam tika izvirzīta arī sporta skolotāja Santa Krasovska, kura, žūrijasprāt, bija viena no sešiem augstāk novērtētiem kandidātiem, tāpēc tika izvirzīta konkursa 2.kārtai.

Tajā Santai bija jāvada atklātā stunda svešā skolā un svešai klasei - 2.a klasei Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā, stundas norisi vērtēja ekspertu žūrija. Sporta skolotāja atzīst, ka izaicinājums bija sveši bērni, telpas, filmēšana un satraukuma pārvarēšana. Bet tas noteikti bija to vērts, jo rezultātā mūsu skolotāja ir trīs Latvijas labāko sporta skolotāju sarakstā, kuri tika izvirzīti finālam!

Konkursa uzvarētāju nosauks 2019.gada 19.decembrī, pasākuma “Latvijas Gada balva sportā 2019” apbalvošanas ceremonijā.

Priecājamies, lepojamies un turam īkšķus!

Ceturtdien, 28.novembrī, norisinājās skolas vecāku sapulce

Skolas padomes sēdē tika ievēlēta priekšsēdētāja - Dana Markevica.

Vecāki tika informēti par jaunumiem mācību saturā, kas gaidāmi, ieviešot jauno mācību pieeju.

Vieslektors Viesturs Roziņš iepazīstināja vecāku ar jaunu mācību priekšmetu - teātra māksla.

Sapulces noslēgumā vecāki tika informēti par anketas rezultātiem, kopīgi noskaidrojot skolas stiprās puses un jomas, pie kurām jāpiestrādā.

Paldies visiem par dalību!

Valsts svētku koncerts

Valsts svētku nedēļu noslēgsim ar skolēnu sagatavotu koncertu 15.novembrī pl. 14.00. Laipni aicināti arī vecāki un vecvecāki!

Foto galerija: Valsts svētku koncerts

Rubenes pamatskolas Stiprinieks

13.novembrī skolā norisinājās sportisks pasākums - Lielais un Mazais stiprinieks, kurā puiši savstarpēji sacentās dažādās ar veiklību, attapību un spēku saistītās nodarbēs. Interesanti bija ne tikai dalībniekiem, bet arī līdzjutējiem.

Par balvu fondu paldies 5.klases skolnieka tētim Anrijam Vazdiķim!

Foto galerija: Lielais stiprinieks

14. novembrī 7.-9.klašu ekskursija uz Rīgu

Jau tradicionāli Valsts svētku nedēļā 7.-9.klašu skolēni dodas ekskursijā uz kādu Latvijai nozīmīgu vietu. Šogad skolēni apmeklēs Latvijas Okupācijas muzeju, Rīgas Motormuzeju, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Melngalvju namā skatīsies 5D kinofilmu par Rīgu. Par finansējumu paldies projektam "Skolas soma"!

13.novembrī 1.- 4.klašu Tēvzemes nedēļas pasākums

13.novembrī skolā Tēvzemes nedēļas ietvaros norisināsies sākumskolas pasākums, kurā skolēni piedalīsies viktorīnā par Latviju, praktiski darbosies, minēs mīklas, sēdīsies pie saimes galda un ies rotaļās.

Foto galerija: Tēvzemes diena un Mazais stiprinieks

Piektdien pl. 8.40 - 9.20 Mārtiņdienas tirdziņš

Laipni aicināti tirgotāji un pircēji!

Gaidām arī vecākus, vecvecākus un citus pirkt gribētājus, jo Mārtiņdienas andelē solās būt daudz našķu un pārdevēju!

Fotogaleriju, kurā var redzēt, kā mums gāja, skaties šeit: Mārtiņdienas tirdziņš.

11.novembrī Lāčplēša dienas pasākums pl.8.30 pie skolas

Lūgums atnest svecīti!

5.-9.klašu erudīts par Latviju

12.novembrī 5.stundas laikā skolas zālē norisināsies erudīts, kurā būs jāatbild uz dažādiem skolotāju uzdotiem jautājumiem par Latviju. No katras klases lūgums izvirzīt piecus pārstāvjus dalībai, bet jādarbojas būs arī līdzjutējiem!

11.novembrī 4.klasē viesojās Latviešu strēlnieku apvienības pulkvežleitnants Jānis Gustsons. Viņš skolēniem pastāstīja par 1919. gada 11.novembra nozīmību un notikumiem, kā arī lasīja savus pašsacerētos dzejoļus. Paldies Jānim Gustsonam par atsaucību!

07.11.2019. pl. 18.00 Skolas domes sēde

Sportiskā izaicinājuma pirmie rezultāti