Ziedojumi

"Vecāki - Rubenes pamatskolai"

Reģ.Nr. 40008171430

LV88HABA0551030220529

Maksājuma mērķis: ziedojums, bērna vārds, uzvārds, klase